NEWS

Vrsar: POGLAVARSTVO DONJELO ODLUKA O ADAPTACIJI OPĆINSKE ZGRADE

13.07.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Vrsar: POGLAVARSTVO DONJELO ODLUKA O ADAPTACIJI OPĆINSKE ZGRADE

Imenovano je i povjerenstvo za ocjenu i odabir poduzetničkih projekata kojima će se sufinancirati otplata dijela kamata na čelu s Borisom Šverkom.

Donesena je i odluka o raspisivanju natječaja za adaptaciju općinske zgrade koja se planira početi na jesen. Prema riječima načelnika Franka Štifanića, novac za tu investiciju osiguran je u proračunu, a dobivena je i građevinska dozvola. Javni natječaj za izvođenje radova bit će objavljen u »Narodnim novinama«, a rok za podnošenje prijava je 30. kolovoza, kada će se pristupiti i javnom otvaranju ponuda. S adaptacijom općinske zgrade planira se početi 1. listopada, a krajnji rok za dovršetak radova je 15. travnja iduće godine. Imenovano je i povjerenstvo za provedbu natječaja kojemu predsjeda načelnik Štifanić.

Na prijedlog komisije za promet imovinom razmatran je i donesen niz zaključaka i odluka po zahtjevima i zamolbama građana za kupnju zemljišta za formiranje okućnica, kupnju ili zamjenu nekretnina, rješenja prilaznog puta i sl. Između ostalog, Istarskoj županiji odobreno je izdavanje tabularne isprave radi uknjižbe na pravo vlasništva nad dijelom zgrade u Poreču. Svoj je suvlasnički dio te nekretnine Općina Vrsar odlukom općinskog vijeća još 1994. godine prenijela u cijelosti na korištenje-vlasništvo Istarskoj županiji.

Odlučeno je, među ostalim, da se županijskom poduzeću MIH cesijom plati oko 43,6 tisuća kuna, što je trećina iznosa koji to poduzeće potražuje od Poljoprivredne udruge »Ulika« za nabavku sadnica, s obzirom na to da je u proračunu predviđen novac za sufinanciranje rada »Ulike«.

K. Klarić, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email