NEWS
VALFRESCO S-170422

Vrsar: Inicijativa za poticanu stambenu izgradnju

28.06.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Vrsar: Inicijativa za poticanu stambenu izgradnju

Posljednja sjednica Općinskog vijeća obilovala je vijećničkim pitanjima, sugestijama, inicijativama pa je predviđenih 45 minuta produženo za još pola sata. Nakon što je Franko Radovčić predložio da se raspravi što se to događa na Trsinama i predložio da se na kulu vrsarskog kaštela postavi ura, seriju pitanja otvorila je sada već nezavisna vijećnica Mirna Antolović nezadovoljna stavom Općine u odnosu na građevinske radove na Trsinama, ali i odgovorima na neka prethodna pitanja. Načelnik Franko Štifanić rekao je kako na Trsinama radove izvodi porečka Usluga i privatni poduzetnik Jasminko Umičević, kojemu je Općina dozvolila nastavak gradnje do 15. lipnja. Usluga je s izgradnjom kanalizacijskog priključka kasnila zbog nepristupačnog terena, ali i stoga jer jedan vlasnik nije dozvolio da priključak ide preko njegove parcele, pa je trebalo mijenjati projekt.

– Shvaćam okolne stanare i dajem im za pravo što se ljute, no situacija je bila takva da se drugačije nije moglo, a Usluga je svoj dio radova upravo dovršila, rekao je Štifanić.

Vijećnik Adriano Ukušić komentirao je da Općina nije trebala dozvoliti produžavanje građevinskih radova od polovice svibnja za mjesec dana budući da to nije bilo u njezinom interesu.

Što se ure tiče, načelnik je rekao kako se stara ura ne može iskoristiti već bi trebalo postaviti novu, za što se treba konzultirati s Konzervatorskim uredom te dobiti suglasnost vlasnika kaštela.


Gradnja zida predviđena proračunom

Vijećnica Antolović negodovala je na zapisnik s posljednje sjednice vijeća koja je održana u ožujku, a zapisnik je stigao dva dana uoči ove sjednice. Odgovori na neka pitanja stari su i zakašnjeli, a na neka nije ni odgovoreno. Predložila je da se anketa za eventualne investitore buduće industrijske zone proširi na više razina, a ne samo na postojeće obrtnike i poduzetnike, da se zabrani nastup cirkusa sa životinjama, da se smeće plaća po broju korisnika, a ne veličini prostora, te da jedna sjednica vijeća bude posvećena samo vijećničkim pitanjima i da Općina pokrene poticanu stambenu izgradnju za mlade obitelji. Ona je također pitala što je s gradnjom zida na Trsinama i Parkom skulptura te ukazala na problematično stanje prometa u ulicama Vala i Pionirska, i zatražila da poglavarstvo o svom radu izvijesti vijeće.

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković ispričao se vijećnici za zakašnjeli zapisnik, na sjednici je dovoljno predviđenih 45 minuta za pitanja pa ne treba samo radi toga sazivati sjednicu, a poglavarstvo radi po svom pravilniku pa, ako treba, na vijeću se može zatražiti obrazloženje za njihove postupke, rekao je Tonković.

Načelnik Štifanić rekao je da je gradnja zida predviđena u proračunu, a što se parka tiče, došlo je do novih prijedloga, očekuje se dolazak Dušana Džamonje i predstavnika resornog ministarstva. Zanimanje za industrijsku zonu Neon iskazali su i neki vanjski investitori, a za dolazak cirkusa potrebno je dobiti suglasnost poglavarstva pa će o tome, kada dođe vrijeme, voditi računa. Načelnik je rekao da će poticana stanogradnja krenuti s općinskim Prostornim planom.

Celeste Gerometta smatra da je Općina loše krenula u turističku sezonu glede komunalne opremljenosti, ukazao je na nedoličan izgled štandova na privatnim parcelama koji krnje ugled destinacije te predložio da komunalni redari obave pregled i dostave zapisnike sa svih štandova.


Vrsar-istok prepušten samom sebi

– Ne služi nam na čast ni izgled autobusne stanice na kojoj, čini mi se, nema ni voznog reda, a naselje Vrsar-istok prepustili smo samom sebi. Ljudi koji tamo žive platili su sve što je trebalo i s pravom očekuju da ih se tretira kao i ostale, rekao je Gerometta. Ukazao je i na okrnjene, stare i zahrđale prometne znakove.

Kako mu je odgovorio načelnik, komunalni će redati izaći na teren i izvijestiti o obavljenim uviđajima, autobusna stanica se liči dva puta godišnje, no vrlo brzo se ponovno ošteti, pa će i ovdje komunalni redati izvidjeti situaciju.

Vijećnik Boris Juričević ne razumije zašto općinska web stranica ni nakon šest godina još uvijek ne funkcionira, a općinskom je čelništvu prenio molbu grupe roditelja da se u dječjem parku na rivi tlakovac zamijeni mekšom podlogom ili da se vrati trava.

Adriano Ukušić pitao je što je sa subvencijama na kamate za razvoj malog poduzetništva, ukazao je na automobil koji služi kao spavaonica na jednom gradskom parkiralištu, problem privatiziranja javnih parkirališta kao i na lošu oznaku za novi kružni tok, te pitao što će biti s autokampom Montraker. Načelnik je odgovorio da je Općina upravo zaprimila osam ponuda banaka s kojima će se potpisati ugovori o subvencioniranju kamata, a što se kampa tiče, obveza je Općine da do polovice srpnja dostavi tvrtki Riviera odgovor hoće li se produžiti ugovor ili ne, no izvjesno je da je na ovom području Prostornim planom predviđena zona sporta i rekreacije. Branko Maras se zanimao koliko je Općina uključena u projekt plinifikacije Istre, na što je načelnik odgovorio da je već izdana koncesija za plinofikaciju. Vijećnica Ana Milohanović pitala je što je s ruševnom zgradom u Vrsaru kod objekta Stela te ukazala na potrebu čišćenja kanala za oborinske vode u dijelu kod Dalmatinske ulice. Načelnik je odgovorio da je Općina vlasnik ruševine, ali je problem što su drugi u posjedu, a što se kanala tiče, to je obveza Hrvatskih voda, no, dok se njih čeka, vidjet će se što mogu učiniti djelatnici komunalnog poduzeća Montraker.

V. Medvedec, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email