NEWS
Max 180920 S

Vižinada ove godine bilježi IZVRSNE turističke rezultate !

04.08.2019. 13:09; Učitavanja: 145; Početna / Gospodarstvo / Vižinada ove godine bilježi IZVRSNE turističke rezultate !
vizinada-bunar

U razdoblju od 01.01. do 31.07.2019 godine na području Turističke zajednice Općine Vižinada ostvareno je ukupno 3.520 dolazaka koji su ostvarili ukupno 26.604 noćenja, od čega strani gosti čine udio od 95 % u ukupnim noćenjima. U usporedbi s rezultatima ostvarenim u istom razdoblju prethodne godine, ostvareno je 23 % više dolazaka i 24 % više noćenja.

Gledajući po emitivnim trzištima najveći udio noćenja na području Vižinade u razdoblju od 01.01. do 31.07.2019. godine ostvarili su gosti iz:

  1. NJEMAČKE 49% – 24% više noćenja nego prethodne godine
  2. AUSTRIJE 8% – 50% više noćenja nego prethodne godine
  3. HRVATSKE 5% – 64% više noćenja nego prethodne godine
  4. NIZOZEMSKE 5% – 24% više noćenja nego prethodne godine
  5. BELGIJE 4% – 6% manje noćenja nego prethodne godine

Prosječno vrijeme boravka gostiju u destinaciji je nešto više od 7 dana, točnije 7,5 dana.

Na dan 31.07.2019. godine na području Turističke zajednice Općine Vižinada zabilježeno je ukupno 815 kreveta i 9 pomoćnih kreveta u ukupno 146 objekata sa 171 smještajnih jedinica, što ukazuje na porast objekata za 6% s obzirom na prethodnu godinu i porast od 8%  smještajnih jedinica s obzirom na prethodnu godinu.

Od 171 smještajnih jedinica na području Vižinade je 99 smještajnih jedinica u objektima u domaćinstvu, 26  smještajnih jedinica u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj, a 46 smještajnih jedinica u obliku nekomercijalnog smještaja.

Iz godine u godinu Turistička zajednica Općine Vižinada bilježi  porast turističkih dolazaka i noćenja, ali i porast smještajnih kapaciteta te se sve više profilira kao poželjna turistička destinacija. Trenutno se izrađuje i strategija razvoja turizma kojom će se definirati ciljevi i mjere u svrhu postizanja još boljih rezultata, ali i povećanja ekonomskih koristi za ukupnu lokalnu zajednicu, poručuju iz TZ Vižinade.

Print Friendly, PDF & Email