NEWS

Višnjan: VIDA za gospodarski razvoj Višnjanštine

08.07.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Višnjan: VIDA za gospodarski razvoj Višnjanštine

Odluka o osnivanju VIDA-e d.o.o., odluka o izmjeni odluke o osnivanju Montenesea d.o.o. i Sporazum o ustroju zajedničkih službi sa susjednim općinama tri su prijedloga koje je na svojoj sjednici utvrdilo višnjansko poglavarstvo i uputilo ih Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Višnjanska razvojna agencija (VIDA) društvo je za izgradnju i upravljanje poslovnim zonama, usluge privlačenja investicija, otvaranje radnih mjesta i izradu projekata za privlačenje sredstava fondova EU-a, kako glasi puni naziv prijedloga novog općinskog poduzeća. Prema zamisli Poglavarstva i riječima načelnika Angela Matticha trebala bi biti pokretač gospodarskog i edukativnog razvoja Općine. Predmet poslovanja društva pokrivao bi prilično široko područje, a jedan od prioritetnih zadataka u početnoj fazi bio bi razvoj poduzetničke zone. Troškove poslovanja VIDA-e u početku bi pokrivala Općina, no zamisao je da u kratkom vremenu poduzeće ostvari pretpostavke za samostalno financiranje, ali i ostvarivanje dobiti, premda poslovna politika društva ne bi trebala biti usmjerena isključivo na postizanje dobiti. Kako je Općina Višnjan jedini osnivač VIDA-e, njenu skupštinu činio bi samo općinski načelnik, a Upravu društva jedan direktor koji bi se u početnoj fazi imenovao iz postojećeg općinskog kadra, bez novih zapošljavanja.

Sačinjen je i prijedlog izmjena Izjave o osnivanju već postojećeg općinskog komunalnog poduzeća Montenes. Prema riječima Matticha cilj izmjena je da Montenes konačno aktivnije zaživi zajedno sa svojom djelatnošću, a glavna karakteristika tih izmjena je da bi se poduzeće osim održavanja javnih površina, parkova, groblja i sl., moglo baviti i njihovom izgradnjom.

Utvrđen je prijedlog novog Sporazuma kojim se ustrojavaju zajedničke službe za obavljanje zajedničkih financijskih, računovodstvenih i pravnih poslova s općinama Vižinada, Sv. Lovreč i Kaštelir Labinci. Kako je pojasnio Mattich, odlika novog sporazuma je da sve četiri općine troškove rada zajedničkih službi snose u ravnomjernim dijelovima od 25 posto, dok je prema dosadašnjem sporazumu koji je na snazi od 2001. godine Općina Višnjan te troškove »pokrivala« u iznosu od 31 do 33 posto.

Donijet je zaključak da se tijekom ljeta krene u izgradnju kanalizacije u središnjoj višnjanskoj Zagrebačkoj ulici. Kako je nazočne izvijestio Mattich, Općina je provela informativni pozivni natječaj putem kojeg je dobiveno saznanje da bi okvirna cijena radova trebala biti 250 tisuća kuna. Navedenu cijenu Poglavarstvo je ocijenilo prihvatljivom te je donijeta odluka da se raspiše natječaj za izvođenje radova, a s realizacijom investicije krene odmah s obzirom da puštanjem u promet višnjanske zaobilaznice radovi na kanalizaciji neće izazvati veće prometne poteškoće.

K. Klarić, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email