NEWS
Best of Poreč

Vijećnik Maurizio Zennaro uputio je prijedlog gradonačelniku o pristupu Grada Poreča ESCO projektu

23.06.2016. 23:51; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Vijećnik Maurizio Zennaro uputio je prijedlog gradonačelniku o pristupu Grada Poreča ESCO projektu
zennaro

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća nezavnisni vijećnik Maurizio Zennaro uputio je dva zanimljiva prijedloga gradonačelniku Grada Poreča. Citiramo:

Pozivan Gradonačelnika da pokrene i naloži sve potrebne predradnje i radnje kako bi i Grad Poreč mogao pristupiti ESCO projektu. Novigrad, Rovinj i Pula već su pristupili ESCO projektu i rezultati su izvrsni.

Nadalje, podsjećam da smo na 29. sjednici GV prihvatili Odluku o pristupanju „Novom integriranom Sporazumu Gradonačelnika o klimi i energiji“. Prihvaćanjem Odluke , u smislu članka 3. točke 5.,  Gradonačelnici se obvezuju na :….  dijeljenja vizije, rezultata, iskustva, vještina sa kolegama iz lokalnih i regionalnih samouprava unutar Europske Unije kroz izravnu suradnju i razmjenu podataka i znanja.  Stoga pozivam Gradonačelnika da prikuplja informacije, da razmijeni podatke i da surađuje sa  čelnicima JLS gdje je ESCO projekt proveden.

Pristupanjem ESCO projektu uštedjela bi se značajna proračunska sredstva već u 2016.g.

U privitku:

  1. Informacije o ESCO projektu.
  2. Iskustva gradova koji su pristupili ESCO projektu.

ESCo model predstavlja inteligentna energetska rješenja i u svijetu je prepoznatljiv kao naziv za poduzeće koje planira, izvodi i financira projekte iz područja energetske učinkovitosti. Prema direktivi Europskog parlamenta i vijeća 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti krajnje primjene i energetskim uslugama ESCo (Energy Service Company) je fizička ili pravna osoba koja pruža energetske usluge i/ili druge mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti (primjerice smanjenje korištenja fosilnih goriva, ublažavanje emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova) u objektu ili prostorima korisnika, a do određene mjere preuzima i financijski rizik.

Projekti se financiraju iz ostvarenih ušteda najčešće kroz vremensko razdoblje od 4 do 8 godina ovisno o klijentu i projektu, a ostvarene uštede sadržane su u troškovima za energente i održavanje. Područje poslovanja ovakvog tipa poduzeća može se podijeliti na privatni i javni sektor odnosno na područje zgradarstva (škole, vrtići, uredi, sveučilišta, bolnice, hoteli i dr.), javne rasvjete, industrije i sustava opskrbe energijom (daljinsko grijanje, kogeneracija). Uz navedeno ESCo projekt može uključivati domaće poduzetništvo, inženjerska i konzultantska društva, proizvođače opreme, banke i druge poslovne subjekte.

Tijek ESCo projekta:

1. Identifikacija projekta 2. Snimak postojećeg stanja 3. Razgovor s klijentom 4. Studija izvodljivosti
5. Razgovor s bankom 6. Razgovor s klijentom 7. Sklapanje predugovora 8. Investicijska studija
9. Razgovor s klijentom 10.Sklapanje ugovora 11. Izvođenje projekta 12. Mjerenje i verifikacija ušteda

U praksi je uobičajeno sklapanje Ugovora o energetskom učinku odnosno ugovornog dogovora između korisnika i pružatelja usluge (ESCo) o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti. Plaćanje usluga (u cijelosti ili djelomično) temelji se na ugovorno određenim i postignutim poboljšanjima energetske učinkovitosti i ispunjenju drugih dogovorenih kriterija vezano uz ostvarena postignuća. Ugovorni dogovor može uključivati i treću stranu koja osigurava kapital za provođenje mjera i korisniku zaračunava pristojbu koja odgovara dijelu ušteđene energije postignute pomoću dogovorenih mjera (treća strana može, ali i ne mora biti ESCo).

Cilj ESCo modela je osigurati klijentu niže troškove za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem energetskih sustava. Osnovni uvjet ESCo projekta je veća postojeća potrošnja energije, zbog čega se ESCo projekti izvode na postojećim objektima (rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili modernizacija) što omogućava uspoređivanje sadašnje i buduće potrošnje energije.

Investicija u ESCo projekt razlikuje se od svake druge klasične investicije po potrebnim sredstvima za investiranje koja se već nalaze u postojećem budžetu poduzeća (stavka troškovi energenata, električne energije i vode), pronalasku izvora financiranja koje zahtjeva svaka klasična investicija i po tome što se nakon perioda povrata investicije ostvaruju određena financijska sredstva raspoloživa za investiranje u glavno poslovanje tzv. ”core business”. Potencijal tržišta za projekte iz domene energetske učinkovitosti u Hrvatskoj i svijetu je u stalnom porastu. Razlog tome je proces skorog ulaska Hrvatske u EU gdje je energetska učinkovitost prioritet, zatim kontinuirani porast cijene nafte, plina, električne energije itd. Neka od najznačajnijih poduzeća koja su uvela ESCo model u svoje poslovanje su Chevron Energy Services koji je ujedno i pionir u području energetike, Honeywell Building Solutions  SES, Carrier, Ameresco, Schneider Electric, ConEdison i ostali.

ESCo projekti korisni su za povećanje konkurentnosti poslovanja poduzeća, doprinose zaštiti okoliša i promoviraju održivi razvoj. Pošto se cijene energenata povećavaju i postaju sve veći teret u redovnom poslovanju poduzeća, a stara i energetski neučinkovita oprema podložna je čestim kvarovima i izaziva probleme u poslovnim aktivnostima energetske uštede mogu iznositi i više od 50% uz istovremenu modernizaciju. Ovisno o tipu projekta može se smanjiti, primjerice, svjetlosno onečišćenje javnom rasvjetom za do čak 30%, dok se na globalnoj razini smanjuje emisija CO2, a na lokalnoj SO2, te emisija zagađivača tla i vode.
 Novigrad

Prva svjetska nagrada ekološkoj rasvjeti Novigrada

Svjetska organizacija IDA – International Dark-Sky Association je Projektu ekološke rasvjete u gradu Novigradu (za europski kontinent) dodijelila prvu nagradu za 2006. godinu. 

Novigrad je među prvima gradovima prepoznao prednosti ESCO usluge i realizirao 2 milijuna kuna vrijedan projekt. Kreditom Svjetske banke i domaćih poslovnih banaka, vođenje projekta i financiranje za energetsku učinkovitost osigurao je HEP ESCO, dok je investiciju za rekonstrukciju osigurao Grad Novigrad.

Projektom je obnovljen zastarjeli neučinkoviti sustav javne rasvjete modernom opremom te osposobljen dio sustava koji nije bio u funkciji, prvenstveno u naselju Mareda.

Modernizacijom je obuhvaćena zamjena starih žarulja i svjetiljki suvremenima, manje snage i poboljšanih karakteristika, te zamjena zastarjelih živinih žarulja učinkovitijim natrijevim. Također je ugrađena regulacija svjetlosnog toka, čime se prigušenjem smanjuje potrošnja u kasnim noćnim satima, kada je smanjen intenzitet prometa. Zajednički odabrana rasvjetna tijela su u zasjenjenoj izvedbi, čime se smanjuje i svjetlosno onečišćenje.

Osim toga, smanjenom potrošnom energije smanjit će se i emisija onečišćivača koja nastaje pri proizvodnji energije.

Projektom će Novigrad smanjiti trošak za energiju za približno 70.000 kuna godišnje.

Pula

HEP ESCO i Grad Pula potpisali su Ugovor za provedbu projekta 30. svibnja 2008. godine.
Ukupna  vrijednost  projekta iznosi 11,8 milijuna kuna. Udjel Grada u projektu je 6 395 000,00 kuna, dok HEP ESCO financira projekt s 5 435 000,00 kuna, koje se vraćaju iz uštede.

U okviru Projekta snimljeno je stanje cijelog sustava javne rasvjete. Projekt modernizacije obuhvatio je  približno 45% svjetiljki u sustavu te je ukupno zamijenjeno 2 100 starih svjetiljki. 203 postojeće svjetiljke su premještene na druge lokacije, a još 133 su modernizirane u okviru Projekta. Rezultat je smanjenje instalirane snage i potrošnje električne energije za 21%. 

Uštedi u potrošnji električne energije od više od 1 000 000 kWh, odnosno 780 000,00 kuna godišnje treba pribrojiti i uštede postignute održavanjem sustava, koje iznose 320 000,00 kuna godišnje, tako da ukupne uštede na godišnjoj razini iznose 1 100 000,00 kuna.

Pogodnosti provedbe ovog Projekta, osim ušteda u potrošnji električne energije i troškovima održavanja sustava, su; cjelovito rješenje modernizacije (obuhvaćen cjelokupni sustav javne rasvjete), izrada dokumentacije izvedenog stanja, smanjenje emisija onečišćujućih tvari pri proizvodnji električne energije nakon isključenja živinih žarulja iz sustava te smanjenje svjetlosnog onečišćenja.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani