NEWS

Utvrđeni prijedlozi II Proračuna za ovu i narednu godinu

12.12.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Utvrđeni prijedlozi II Proračuna za ovu i narednu godinu
218graf_pie.jpg

Nakon toga je utvrđen i konačni prijedlog Proračuna za 2008. godinu u iznosu od 443 milijuna kuna.

Trećim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2007. godinu utvrđen je prijedlog prihoda od 198.388.033 kune, a plan je bio 253.137.992 kune, što predstavlja smanjenje od 22 %. Kapitalni prihodi su smanjeni za 53.280.867 kuna ili za 57 %.

U raspravi je Oreste Cosseto postavio pitanje vezano uz rast prihoda od poreza na dohodak od 9 % u ovoj godini: " da li je to znak razvoja ili je povećanje zbog promjene zakona" ?

Neven Staver je ustvrdio da je to nominalni rast, te ako se umanji za inflaciju, to ipak daje pokazatelj iznadprosječnog razvoja. Uz rebalans proračuna za 2007. godinu utvrđeni su i prijedlozi Izmjena i dopuna Programa gradnje i uređenja, te održavanja komunalne infrastrukture i javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu za 2007. godinu.

Od ukupno 24 Amandmana na Prijedlog Proračuna Grada za 2008. godinu, 20 su predložili gradski vijećnici, a 4 Poglavarstvo Grada. Razmatrajući amandman po amandman prihvaćeno ih je u cjelosti 19, 2 djelomično i 3 su odbijena. Ovim amandmanima prijedlog proračuna je povećan za 1%, te sada plan prihoda za 2008. godinu dostiže 443 milijuna kuna. Od amandmana Poglavarstva izdvajamo prijedlog rashoda za Hrvatski olimpijski pool u iznosu od 250.000 kuna, te ulaganje 1.190.000 kuna, zajedno sa Turističkom zajednicom grada u uređenje Gradskog kupališta. Oreste Cosseto je rekao da već godinama gradski vijećnici predlažu amandmane, samo na rashodovnoj strani, a ništa za poboljšanje prihodovne strane proračuna.

Donešen je zaključak o isplati solidarne pomoći općinama Poreštine, svakoj po 50.000 kuna. Božićnica za 226 djelatnika gradske uprave će iznositi 2.500 kuna, a dar za djecu do 14 godina starosti 600 kuna. Povećana je i osnovica za izračun plaća na 3.225,88 kuna.

Donešena je i odluka o kupnji zemljišta, 4.070 metara kvadratnih površine u Novoj Vasi u blizini groblja, i to 2.782 kvadratna metra za potrebe proširenja groblja ( 9 Eura za metar ) i 1.288 kvadratnih metara zemljišta za stambenu izgradnju ( 65 Eura za metar ) uz opasku gradonačelnika  " eto Grad i kupuje zemljište, a ne prodaje ga samo".

Na kraju sjednice donešen je zaključak da se odmah raspiše novi Natječaj za prodaju preostale 4 parcele na Facinki, početna cijena je 330 Eura, a rok za podnošenje ponuda je 1 mjesec.

R.V. Aleksić

Print Friendly, PDF & Email