NEWS

Usvojen Završni račun Turističke zajednice Grada Poreča za 2007. godinu

30.03.2008. 00:00; ; Početna / Gospodarstvo / Usvojen Završni račun Turističke zajednice Grada Poreča za 2007. godinu
270196.jpg

Rashodi su u 2007. godini, za realizaciju Programa rada bili 11.281.204 kune. Od boravišne pristojbe u Proračun Grada Poreča je transferirano 2.864.154 kune.
Za organizaciju manifestacija utrošeno je 1.733.036 kuna ( koncerti u Bazilici, turistička fešta, doček Nove godine na otvorenom, "Parenzana", "Istra tera magica bike", "Porečki delfin", Trofej Poreča – biciklističke utrke, Uskrs, manifestacije tjekom ljeta ). Osim ovih manifestacija TZG Poreča je za manifestacije "Plave lagune" uplatio 80.000 kuna, te "Riviere" 50.000 kuna.
Troškovi Turističkog informativnog centra u Zagrebačkoj ulici bili su 525.232 kune, a za tiskanje promidžbenog materijala utrošeno je 730.122 kune. Turističku zajednicu Grada oglašavanje je koštalo 1.705.344 kune, a za Strateški marketing plan Istre uplaćeno je 315.802 kune. Za nastupe na inozemnim turističkim sajmovima utrošeno je 225.087 kuna.
Za čišćenje divljih deponija smeća utrošeno je 96.147 kuna, za eko akciju " Neka moja Istra blista" – 91.527 kuna. Potpore drugim, malim Turističkim zajednicama Poreštine bila je 150.000 kuna.
Troškovi radnih tijela Turističke zajednice ( Turističko vijeće, Nadzorni odbor, Komisija za marketing, Komisija za manifestacije ) bili su 236.416 kuna. U humanitarne akcije donirano je 47.056 kuna, te za Policiju u sezoni 40.000 kuna.
Znači u 2007. godini TZG Poreča ostvarila je višak prihoda u iznosu od 3.556.514 kuna.

R.V.A.

Print Friendly, PDF & Email