NEWS
VALAMAR-S-sezona

Usvojen novi Statut Turističke zajednice Grada Poreča – do 26. srpnja ostvareno 32% turističkih noćenja obzirom na 2019. godinu

Foto 53397
30.07.2020. 08:52; ; Početna / Gospodarstvo / Usvojen novi Statut Turističke zajednice Grada Poreča – do 26. srpnja ostvareno 32% turističkih noćenja obzirom na 2019. godinu

U utorak, 28. srpnja u Udruženju obrtnika u Poreču održana je 7. po redu skupština Turističke zajednice Grada Poreča na kojoj je razmatan novi Statut Turističke zajednice Grada Poreča. Gradonačelnik Grada Poreča Loris Peršurić, u funkciji predsjednika Turističke zajednice, otvorio je sjednicu Skupštine, a novi Statut je predstavio direktor zajednice Nenad Velenik. 

Dana 1. siječnja 2020. godine stupio je na snagu novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Zakonom je propisano da su postojeće turističke zajednice dužne uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama Zakona u roku od deset mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, što znači do 31.10.2020.

U cilju osiguranja jedinstvenog pristupa turističkih zajednica kod izrade novih statuta, kao temeljnih akata turističkih zajednica, Ministarstvo turizma dostavilo je turističkim zajednicama predložak statuta. Prijedlog statuta izrađen po smjernicama Ministarstva turizma utvrđen je na sjednici Turističkog vijeća, nakon čega je zatražena suglasnost Ministarstva turizma. Ministarstvo turizma Republike Hrvatske izdalo je suglasnost na prijedlog Statuta Turističke zajednice Grada Poreča 22.07.2020. godine.

Glavne novine u Statutu su da se Turistička zajednica uspostavlja po načelu destinacijskog menadžmenta, redefinirane su zadaće i ciljevi turističke zajednice po načelu destinacijskog menadžmenta. Tijela turističke zajednice su skupština, turističko vijeće i predsjednik turističke zajednice. Novina je da nadzorni odbor više nije jedno od tijela turističke zajednice kao do sada. Dosadašnje ovlasti nadzornog odbora preuzima skupština. S obzirom da nadzornu funkciju preuzima skupština, njene su ovlasti ojačane. Još jedna novina je da turističko vijeće bira direktora na vrijeme od četiri godine zbog osiguravanja kontinuiteta u izvršavanju stručnih poslova kao i zbog postizanja većeg stupnja odgovornosti u obavljanju funkcije direktora te u svrhu profesionalizacije funkcije direktora.

Novi Zakon propisuje obveze lokalne samouprave koje doprinose razvoju turizma a obzirom da se neki poslovi vezani uz razvoj turizma ne mogu u cijelosti prenijeti na turističku zajednicu, jer njihovo obavljanje istovremeno doprinosi boljitku stanovnika i općem gospodarskom razvoju.
Tako je propisano da lokalna samouprava u okviru svog samoupravnog djelokruga, mora posvetiti posebnu pažnju razvoju turizma, jer on doprinosi boljitku stanovnika i općem gospodarskom razvoju, propisano koje aktivnosti lokalna samouprava i turistička zajednica moraju raditi zajedno kako bi se turizam na tom području i dalje uspješno razvijao.

Kao novina propisuje se mogućnost ostvarivanja prihoda i iz fondova EU kao i drugih fondova. Propisano je i da troškovi za plaće radnika koji su zaposleni u turističkoj zajednici ne smiju prelaziti 40 % ukupnih prihoda turističke zajednice.

Nakon izlaganja direktora Turističke zajednice članovi Skupštine su jednoglasno i bez primjedbi prihvatili novi Statut Turističke zajednice Grada Poreča.

Pod točkom razno, direktor Turističke zajednice Nenad Velenik iznesao je ostvarenje turističkog prometa u proteklom razdoblju.

Prema podacima iz sustava eVisitor, na području Grada Poreča u razdoblju od 01.01. do 26.07.2020. godine ostvareno je 561.474 noćenja, što je u odnosu na prošlu godinu 32%, te 94.418 dolazaka odnosno 29% u usporedbi sa 2019. godinom. U strukturi noćenja najviše su ostvarili gosti iz Njemačke s 187.955 noćenja (42%) i 26.240 dolazaka (44%), zatim slijede gosti iz Slovenije s ostvarenih 89.631 noćenja (47%) i 15.988 dolazaka (42%). Gosti iz Austrije su u navedenom razdoblju realizirali 70.989 noćenja (22%) i 13.482 dolazaka (20%). Na četvrtom mjestu nalazi se domaće tržište koje bilježi 37.897 noćenja (44%) i 8.443 dolazaka (30%). Gosti iz Češke nalaze se na petom mjestu sa 29.510 noćenja (54%) i 4.963 dolazaka (57%). Na šestom mjestu nalaze se gosti iz Italije s 27.077 noćenja (23%) i 6.568 dolazaka (22%).

Prema vrsti smještaja najveći udio noćenja ostvaren je u hotelskom smještaju s indeksom 19%. Na drugom mjestu je smještaj u domaćinstvu s 51% u odnosu na 2019. godinu. Kampovi su ostvarili 41% prošlogodišnjih noćenja, dok nekomercijalni smještaj 63%.

U srpnju je na području Grada Poreča ostvareno 362.525 noćenja, što je u odnosu na prošlu godinu 51%, te 54.243 dolazaka odnosno 57%.

U srpnju najviše noćenja su ostvarili gosti iz Njemačke koji su u usporedbi s 2019. godinom ostvarili 80% dolazaka i 79% noćenja, slijede gosti iz Slovenije s 80% dolazaka i 63% noćenja. Gosti iz Austrije su ostvarili 41% dolazaka i 38% noćenja. Gosti iz Češke su ostvarili 86% dolazaka i 72% noćenja, dok su gosti iz Italije ostvarili 35% dolazaka i 32% noćenja.  

Prema vrsti smještaja u srpnju najveći udio noćenja ostvaren je u objektima u domaćinstvu s indeksom 63%. Na drugom mjestu je hotelski smještaj s 35% u odnosu na 2019. godinu. Kampovi su ostvarili 64% prošlogodišnjih noćenja, dok nekomercijalni smještaj 65%.

Velenik je napomenuo da 01.06.2020. godine u destinaciji je boravilo 500-tinjak gostiju dok trenutno destinacija broji 18.500 gostiju. Statistika se popravlja iz dana u dan što se vidi po gužvama u gradu. Ukoliko se nastavi ovaj trend, do kraja turističke sezone moglo bi se ostvariti 35% do 40% prošlogodišnjeg turističkog prometa, što je definitivno iznad svih predviđanja.

Što se financijske situacije tiče, Turistička zajednice Grada Poreča je likvidna tijekom cijele godine i ukoliko turistička sezona nastavi u tom smjeru, zajednica će moći funkcionirati do slijedeće turističke sezone bez potrebe za podizanjem kredita. Napomenuo je da su svi troškovi koji nisu nužno potrebni skinuti i da se maksimalno gledalo uštedjeti gdje god je to bilo moguće.  

TZG Poreč

STATUT Turističke zajednice Grada Poreča

Print Friendly, PDF & Email