Usluga: Sklopljen je Ugovor o prikupljanju ambalažnog otpada s veletregovinom CISS-Shoping centar Parens

09.06.2006. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Usluga: Sklopljen je Ugovor o prikupljanju ambalažnog otpada s veletregovinom CISS-Shoping centar Parens
88PICT089624.jpg

Ugovorom su utvrđeni uvjeti po kojima Usluga d.o.o. Poreč i CISS d.o.o. Poreč – Shoping centar PARENS surađuju u zbrinjavanju PET, MET, stakla, kartona, papira i najlona.

Usluga d.o.o. Poreč se ovim Ugovorom obvezuje prikupljati i selektirati u ime veletrgovine CISS d.o.o. Poreč navedeni ambalažni otpad od trećih lica počevši od 12.06.2006.godine (Ponedejljak).

Radno vrijeme za prikupljanje ambalažnog otpada od građanstva je:

Ponedjeljkom i subotom od 08:00 – 14:00 h

Srijedom od 16:00 – 20:00 h

Građanima će se na licu mjesta u Školjci izdavati blokovi kao potvrde o predaji vrste i količine ambalažnog otpada. Isti će blok građani odnijeti u veletrgovinu SHOPING CENTRA PARENS, na adresi Vukovarska 19, Poreč, radi ostvarenja svojih potraživanja za predatu ambalažu.

Uprava Društva

Print Friendly, PDF & Email