Usluga Poreč raspisala natječaj za radno mjesto TAJNIK-ADMINISTRATOR

22.11.2013. 11:02; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Usluga Poreč raspisala natječaj za radno mjesto TAJNIK-ADMINISTRATOR
2013-11-22_11h01_50

Na temelju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta USLUGE POREČ d.o.o. za komunalne poslove i Aneksa Pravilnika, te Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radno mjesto tajnik administrator, raspisuje se

NATJEČAJ

za radno mjesto

TAJNIK ADMINISTRATOR

 

 

 

Uvjeti:

  1. SSS  ekonomske, upravne ili druge struke,
  2. Poznavanje rada na računalu,
  3. Osposobljenost za vozača B kategorije,
  4. Razvijene komunikacijske sposobnosti.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. original ili ovjereni preslik  svjedodžbe s potrebnom stručnom spremom,
  3. original ili ovjereni preslik domovnice ili osobne iskaznice,
  4. original ili ovjereni preslik radne knjižice,
  5. original ili ovjereni preslik vozačke dozvole,
  6. uvjerenje  o nekažnjavanju ( u izvorniku ).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sa kandidatom koji bude udovoljavao uvjetima natječaja, zaključiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz reguliranje probnog rada.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove, Mlinska 1, Poreč, s naznakom: prijava na natječaj za radno mjesto tajnik administrator.

Pridržava se pravo testirati kandidate, te poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlaži razlog poništenja. Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.

Poželjno je da kandidat aktivno koristi engleski jezik u govoru i pismu, te računalni program: microsoft office.

Prednost će imati kandidat sa višom stručnom spremom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči USLUGE POREČ d.o.o. i web stranici: www.usluga.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu.

Poreč-Parenzo, 21. studeni 2013. godina

Ur. broj:  2289/13

Komisija za provedbu natječaja

Print Friendly, PDF & Email
Ljekarna