NEWS

Usluga Poreč podijeliti će preko 19.000 spremnika za područja Grada Poreč-Parenzo i Općine Višnjan

Spremnici 4
01.10.2021. 12:18; ; Početna / Obavijesti / Usluga Poreč podijeliti će preko 19.000 spremnika za područja Grada Poreč-Parenzo i Općine Višnjan

Sve je započelo 2018.godine kad je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  u ime 407 jedinica lokalne samouprave pokrenuo postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Zahvaljujući toj akciji  Usluga Poreč je nabavila i uskoro će podijeliti ukupno 28.400 spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Grada i okolnih općina na kojima  pruža javnu uslugu te tako uspješno završiti ovu vrijednu akciju i omogućiti građanima da recikliraju otpad na pragu svog doma.

Posljednja podjela  19.000 individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, plastične i staklene ambalaže planirana je u razdoblju od 4.10.- 30.11. 2021. za područje Grada Poreča – Parenzo i Višnjana.

 U ponedjeljak 04.10.2021. godine započinje podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže za Grad Poreč – Parenzo. Dodjela spremnika vršit će se u reciklažnom dvorištu Poreč – Parenzo, Garbina 10 (deponija Košambra). Spremnici se mogu preuzeti u vremenu od 9.00 do 16.00 sati. Sve detaljne podatke i obavijesti građani mogu naći na web stranicama Usluge Poreč www.usluga.hr

Podjelom navedenih spremnika uklonit će se eko otoci na kojima se sada sakupljaju te vrste otpada te će se odvojeni komunalni otpad sakupljati na mjestu nastanka odnosno od vrata do vrata i tako pružiti novi standard komunalne usluge.

Naime, nakon provedene javne nabave Isporuka spremnika od strane Fonda  započela je sredinom 2020.g. te je u prvoj fazi isporučeno ukupno 608 spremnika koji su podijeljeni isključivo pravnim subjektima na području Grada Poreč-Parenzo, općina Vrsar, Funtana i Tar-Vabriga. Početkom 2021.g. započela je druga faza isporuke spremnika od ukupno 27.792 spremnika  da bi tijekom svibnja bila izvršena podjela individualnih spremnika za korisnike sa područja općina Tar-Vabriga. Vrsar, Funtana, Vižinada, Kaštelir-Labinci i Sv. Lovreč . Usluga Poreč je dodatno  provela   postupak nabave vreća za sakupljanje otpadnog stakla, a koje će se zajedno sa spremnicima za papir i plastiku podijeliti svim korisnicima.

Okončanjem ove podjele biti će  zaokružen individualni sustav gospodarenja otpadom,  koji je propisan svim strategijama i planovima gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, a koji će svakako doprinijeti i ostvarenju strateških ciljeva smanjenja količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada te povećanju količina prikupljenog reciklabilnog otpada.

Print Friendly, PDF & Email