NEWS

Usluga: Obavijest građanima o korištenju parkirališta

29.06.2006. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Usluga: Obavijest građanima o korištenju parkirališta
4PICT0940362.jpg


RJ "PARKIRALIŠTE" Obavijest građanima informacije o korištenju parkirališta

Komunalno poduzeće Usluga Poreč, kao koncesionar, započelo je od 15.06. 2006.god. sa naplatom uličnih parkirališta u rekreacionim zonama na lokacijama «Pical» i parkiralištu kod Osnovne škole, od 01.07.2006.god. započeti će i naplata u rekreacionoj zoni «Naftaplin». Ulična naplata na navedenim lokacijama vršit će se do 15.09.2006.godine.

Cijene u rekreacionim zonama «Naftaplin» i «Pical» iznose: za automobile 4,00 kn/h, dnevna karta 20,00 kn, dok za kampere iznosi 25,00 kn/h,a dnevna 100,00 kn. U navedenim zonama zabranjeno je prometovanje autobusima i kamionima.

Cijene parkirališta kod Osnovne škole: za automobile 5,00 kn/h, dnevna 30,00 kn, te za autobuse i kampere 25,00 kn/h,a dnevna karta iznosi 100,00 kn.

Obavještavamo vlasnike/vozače autobusa koji su sklopili ugovor za parkiranje autobusa na lokaciji kod Osnovne škole sa Institutom da kopiju ugovora dostave u Ured parkiralištea najkasnije do 01.07.2006.godine. Ukoliko vlasnici /vozači autobusa ne dostave kopiju ugovora djelatnik Usluge ,naplatu usluge parkiranje vršiti će prema važećem cjeniku.

Kamionima je zabranjeno prometovanje na parkiralištu kod Osnovne škole.

Pretplatnici godišnje RF kartice imaju pravo koristiti sljedeće lokacije :Veliko gradsko parkiralište, rekreaciona zona «Naftaplin», rekreaciona zona «Pical» , parkiralište kod Osnovne škole, te parkiralište kod Suda. Parkiralište kod Suda mogu koristiti isključivo pretplatnici godišnjih kartica VGP-a.

Cijena parkiranja na velikom gradskom parkiralištu iznosi: 5,00 kn /h, dnevna karta 30,00 kn,a godišnja kartica iznosi 150,00 kn.

Osim navedenih lokacija Usluga naplatu parkiranja vrši pomoću parkomata , koji su postavljeni u sljedećim ulicama: Nikola Tesla, Istarski Razvod,Zagrebačka ulica, Trg Joakim Rakovaca, Vukovarska ulica, Kandlerova, Rade Končara te Viale.

Cijena parkirališta u navedenim ulicama iznosi 6 kn/h ,a dnevna 30,00 kn. Osim gotovinskog plaćanja građanima je omogućeno plaćanje pomoću mobilnih telefona SMS porukom. Postupak i način naplate mobilnim telefonom ispisan je na parkomatu.

Vrijeme naplate: Veliko gradsko parkiralište 24,00 h

parkirališta Rekreacione zone 09,00 – 21,00 h

Parkiralište kod OŠ 07,00 – 22,00 h

Za sve nejasnoće i dodatne informacije nazovite Ured parkirališta na tel :052/429-238

Uprava Društva

Print Friendly, PDF & Email