NEWS

Uklonjene talijanske smetnje koje su ometale prijam hrvatskih TV programa duž Jadranske obale

televizija_znak
11.08.2022. 12:36; ; Početna / Lifestyle / Zanimljivosti / Uklonjene talijanske smetnje koje su ometale prijam hrvatskih TV programa duž Jadranske obale

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je tijekom mjerne kampanje radiodifuzijskih smetnji koju trenutno provodi duž Jadranske obale potvrdila da je Talijanska Republika provela mjere sukladno donesenom RSPG mišljenju te prestala s radom odašiljača na hrvatskim TV kanalima u pojasu 470 – 694 MHz te u pojasu 700MHz, u kojemu je od kolovoza prošle godine u Republici Hrvatskoj započela implementacija 5G mreža, prenosi Regional.

Podsjetimo, smetnje međunarodno neusklađenih talijanskih TV odašiljača započele su još u doba analogne televizije, a dodatno se situacija pogoršala nakon što je i Italija započela prelazak na digitalnu televiziju krajem 2010. Svih tih godina, a prije članstva u Europskoj uniji, HAKOM je nastojao riješiti navedene smetnje sukladno međunarodnim Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske zajednica (International Telecommunications Union, dalje: ITU) kroz bilateralnu suradnju s Talijanskom Republikom te kroz postupke rješavanja smetnji u nadležnosti Radiokomunikacijskog ureda (Radiocommunication Bureau) i Radijskog regulacijskog odbora (Radio Regulations Board) ITU-a. HAKOM je u navedenom razdoblju poslao više od 8000 izvješća o smetnjama prema nadležnim tijelima Talijanske Republike i ITU-a, tražeći žurno uklanjanje istih.

Ulaskom u Europsku uniju, HAKOM od 2013. aktivno sudjeluje u radu Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (Radio Spectrum Policy Group, dalje: RSPG) pri Europskoj komisiji, a tako i u RSPG podskupini za prekograničnu koordinaciju „Good Offices“. Kroz čitav taj vremenski period predstavnici HAKOM-a ističu veliki problem talijanskih smetnji hrvatskim radijskim i televizijskim programima koji traje već nekoliko desetljeća, o čemu su uz talijansku administraciju redovno izvještavani i ITU i RSPG.

Dodatno, Odlukom (EU)2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji ( daljnje : UHF Odluka) propisuje se oslobađanje frekvencijskog pojasa 700MHz do 30. lipnja 2020., kako bi se omogućilo uvođenje bežičnih mreža širokopojasnog pristupa u navedenom pojasu, te su države članice EU dužne međusobno surađivati u provedbi navedene odluke.

Iako su za UHF pojas potpisani međusobni sporazumi i utvrđeni međunarodni planovi te unatoč tome što je dio problema riješen početkom 2017. kada je Talijanska Republika izmijenila svoj UHF TV plan čime su izuzete frekvencije koje su najviše smetale susjednim zemljama, Republika Hrvatska je u odnosu na Talijansku Republiku imala i dalje veliki broj prijavljenih slučajeva štetnih smetnja koji proizlaze iz međunarodno neusklađene uporabe frekvencija. Isto je imalo značajan utjecaj na prenamjenu i oslobađanje harmoniziranog frekvencijskog pojasa 700 MHz te prijam hrvatskih TV programa u frekvencijskom pojasu 470-694 MHz, nakon što je Republika Hrvatska oslobodila frekvencijski pojas 700 MHz za bežične širokopojasne mreže pokretnih komunikacija pete generacije (5G). U svezi s navedenim nije postojalo izvjesno rješavanje ovoga pitanja, što je Republici Hrvatskoj otežavalo provedbu aktivnosti u rokovima predviđenima UHF odlukom, a još je dodatno pogoršano odlukom Talijanske Republike za odgodu oslobađanja pojasa 700 MHz do 2022. Stoga je HAKOM u siječnju 2021., na temelju članka 28. stavka 3. Direktive (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (daljnje : Zakonik), podnio zahtjev za posredovanjem i izdavanjem RSPG Mišljenja, čime je Republika Hrvatska postala prva zemlja u Uniji koja je koristila taj instrument u rješavanju smetnji.

Na sastanku RSPG-a u lipnju 2021. usvojeno je RSPG Mišljenje (RSPG21-029) koje u dijelu predloženog koordiniranog rješenja donosi mjere čijim ispunjenjem se osigurava neometan rad na TV kanalima u pojasu 470 – 694 MHz te neometan rad mreža pokretnih komunikacija pete generacije (5G) u pojasu 700 MHz, što je posebno važno u odnosu na provedeni postupak javne dražbe za dodjelu pojasa 700 MHz za 5G mreže u kolovozu 2021., temeljem kojega su operatorima izdane dozvole za uporabu RF spektra i započela implementacija 5G mreža u Republici Hrvatskoj.

Nakon donesenog RSPG Mišljenja nastavile su se HAKOM-ove aktivnosti usmjerene na inzistiranju provedbe ovog mišljenja i prestanku rada talijanskih nekoordiniranih TV odašiljača o čijim rezultatima je HAKOM izvijestio u svibnju ove godine kada je potvrđen prestanak rada većine talijanskih odašiljača na hrvatskim frekvencija u UHF pojasu te je najavljeno isključivanje preostalih odašiljača do srpnja ove godine. Nastavno na navedeno, HAKOM je tijekom mjerne kampanje radiodifuzijskih smetnji koju trenutno provodi duž Jadranske obale potvrdio da je Talijanska Republika provela isključivanje i preostalih TV odašiljača, čime su sve mjere RSPG Mišljenja provedene.

Uklanjanjem navedenih smetnji i gašenjem preostalih talijanskih TV odašiljača koji su koristili hrvatske frekvencijske resurse u UHF pojasu osigurani su uvjeti za neometan prijam postojećih hrvatskih TV programa duž Jadranske obale, kao i daljnji razvoj usluga zemaljske televizije te nesmetanu implementaciju javnih mreža pokretnih komunikacija pete generacije (5G) u Republici Hrvatskoj.

HAKOM će nastaviti svoje aktivnosti prekogranične koordinacije u svrhu rješavanja smetnji hrvatskim radijskim odašiljačima, kako u okviru RSPG-a tako i u okviru tijela ITU-a.

Print Friendly, PDF & Email