NEWS

Udruženje obrtnika Poreč poziva na predavanje o izmjenama u poreznim propisima u 2024. godini

Knjigovodstvo 2
06.12.2023. 09:10; ; Početna / Obavijesti / Udruženje obrtnika Poreč poziva na predavanje o izmjenama u poreznim propisima u 2024. godini

Udruženje obrtnika Poreč organizira za svoje članove i poduzetnike predavanje gđe. Ingrid Žudih-Koroman o izmjenama u poreznim propisima u 2024. godini. 

Predavanje će obuhvatiti ove cjeline:

  1. PDV
  2. Porez na dobit
  3. Porez na dohodak
  4. Fiskalizacija
  5. Doprinosi
  6. Zakon o lokalnim porezima
  7. Kratak osvrt na Plan zakonodavnih aktivnosti u 2024.
  8. Kratak osvrt na ostale izmijenjene propise a koji imaju neizravan učinak na obrtnike i poduzeća: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o poreznom savjetništvu i Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza.

 

Predavanje će se održati u PONEDJELJAK 11.12.2023 u 14,00 sati u Obrtničkom domu u Poreču, Partizanska 5a, 1. kat – kongresna dvorana. Predviđeno trajanje predavanje uz pitanja je 1,30 sati. 

Predavanje je za obrtnike i zaposlenike kod obrtnika – besplatno, a prijava je OBAVEZNA putem maila: [email protected] ili telefonski od 7 do 15 sati na 052/492-085. U PRIJAVI treba stajati naziv i kontakt mobitel vlasnika obrta i broj osoba koje će iz obrta pristupiti predavanju.

Poduzetnici za pristup predavanju plaćaju 45,00 eura kotizacije po osobi na račun UDRUŽENJA OBRTNIKA POREČ IBAN: HR5523800061110010526 s pozivom na broj: datum uplate. U opisu upišite PREDAVANJE ZA KNJIGOVOĐE 11.12.

Ukratko o predavačici:

Ingrid Žudih-Koroman vlasnica je obrta za poslovno savjetovanje, sa užom specijalizacijom iz područja poreza i poreznog računovodstva, i stalna sudska vještakinja za područje računovodstvo i porezi.

Predavačica je punih 19 godina bila zaposlena u Poreznoj upravi, od čega 3 godine na radnom mjestu – položaju Voditeljice Ispostave Rovinj te 6 godina na radnom mjestu – položaju Pročelnice.

Za vrijeme rada u Poreznoj upravi imala je status „trenera“ i održala 40-tak predavanja iz područja primjene poreznih propisa.

Aktivno sudjeluje u radu svog matičnog Udruženja obrtnika Pula te potiče aktivniji angažman dionika u postupak donošenja propisa kroz sudjelovanje u javnim raspravama na portalu eSavjetovanja.

Udruženje obrtnika Poreč

 

Print Friendly, PDF & Email