NEWS

U završnoj fazi izgradnja kanalizacijske mreže naselja Veleniki – Radovani

20190213_124152
15.02.2019. 10:03; ; Početna / Novosti / U završnoj fazi izgradnja kanalizacijske mreže naselja Veleniki – Radovani

Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Veleniki, jedno od većih gradilišta na našem području  u završnoj su fazi, a u sklopu istih izvršeno je i asfaltiranje ceste Varvari – Veleniki koja je proširena za dodatnih pola metra sukladno dogovoru sa Gradom Porečom – Parenzo i Županijskom upravom za ceste.

Asfaltiranje lokalne ceste Varvari – Veleniki financirano je od strane Odvodnje Poreč d.o.o.  te Grada Poreča-Parenzo u jednakim iznosima.

Dovršetak radova u naselju očekuje se sredinom veljače, a iste je izvodila tvrtka Iskop d.o.o., dok je stručni nadzor  nad  istima proveden od strane tvrtke Flum-ing d.o.o..

Ukupna vrijednost ove investicije  iznosi oko 3,2 milijuna kuna, a istom je izgrađena nova mreža gravitacijskih kolektora u duljini od 1.031 m te glavni kolektor u duljini od 1.379 m, koji će otpadne vode naselja Veleniki priključiti preko kanalizacijske mreže naselja Varvari  na Aglomeraciju Poreč sjever, te na koju će se po završetku radova priključiti 80 novih objekata.

Po realizaciji svih potrebnih uvjeta za priključenje, korisnici će putem javnog poziva biti pozvani da pokrenu postupak za priključenje, a isti će se objaviti na web stranicama Društva te na oglasnoj ploči naselja.

U predstojećem razdoblju planiraju se radovi u vrijednosti do 10 milijuna kuna kojima će se izgraditi kanalizacijska mreža u ukupnoj dužini od 8.500 metara sa 4 crpne stanice, čime će se stvoriti uvjeti za priključenje oko 200 novih objekata, a isti se odnose na izgradnju kanalizacijske mreže naselja Bonaci, Katun te izgradnja kanalizacijskog kolektora St. Portun – Kosinožići za što su raspisani postupci javne nabave,  kao i izgradnja kolektora Štifanići – Baderna čija se realizacija očekuje uskoro.

Tijekom prošle godine na području Grada Poreča – Parenzo izgrađeno je oko 8.000 metara kanalizacijske mreže i kolektora u vrijednosti od 8 milijuna kuna a izgradnja se nastavlja i u ovoj godini još u većem obimu.

Odvodnja Poreč d.o.o.  nastavlja s pripremom potrebne tehničke dokumentacije, rješavanju imovinsko-pravnih pitanja te s prikupljanjem potrebnih suglasnosti kako bi se ostvarili uvjeti za projektiranje i izgradnju kanalizacijskih sustava u preostalim naseljima,  a sve s ciljem ostvarivanja maksimalne priključenosti na javni kanalizacijski sustav.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju prilikom izvođenja radova, koji u konačnosti rezultiraju podizanju ljestvice u kvaliteti i sigurnosti života.

 

Odvodnja Poreč d.o.o.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email