NEWS
Ljekarna

U utorak, 9. svibnja, sjednica Gradskog poglavarstva

06.05.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U utorak, 9. svibnja, sjednica Gradskog poglavarstva
436grad_grb.jpg
 1. verifikacija zapisnika sa 21. i 22. sjednice Gradskog poglavarstva, te sa zajedničke sjednice gradskih poglavarstava Grada Poreča i Grada Koprivnice
 2. analiza stanja sigurnosti na području PP Poreč – komunalna prevencija (Opašić Valter)
 3. prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Poreča (Gradonačelnik)
 4. utvrđivanje prijedloga detaljnog plana uređenja "Servisna zona Poreč – područje I" radi upućivanja na javnu raspravu (Damir Hrvatin)
 5. donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje asfalterskih radova u Servisnoj zoni Čimižin (Milan Laković)
 6. razmatranje prijedloga Zaključka Komisije u odnosu na prigovor na Odluku o izboru ponuditelja za dodjelu javne površine (Milan Laković)
 7. prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča u 2006. godini (Vesna Kordić)
  1. prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Poreča za 2006 godinu i 
  2. prijedlog Operativnog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Poreča za 2006. godinu (Vesna Kordić)
 8. donošenje Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po natječaju za zamjenu nekretnina u naselju Vabriga objavljenom 8.4.2006. godine (Vesna Kordić)
 9. razno


 

Print Friendly, PDF & Email