NEWS

U utorak, 7.12., 77. sjednica Poglavarstva Grada Poreča

03.12.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / U utorak, 7.12., 77. sjednica Poglavarstva Grada Poreča
2361-tab_log1.jpg

1. Verifikacija zapisnika sa 75. i 76. sjednice Gradskog poglavarstva

2. Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Terminskog plana projekata Grada

Poreča 2003.-2005.

3. Izvješće o podnijetim amandmanima na Prijedlog Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu – I. čitanje i utvrđivanje Konačnog prijedloga Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu

4. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora između Grada Poreča i Udruženja obrtnika za osnivanje TD "Dom obrtnika" d.o.o. Poreč i Izmjena i dopuna Ugovora o suradnji sa poslovnim planom

5. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za javne usluge

6. Prijedlog Aneksa Sporazuma o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Poreč

7. Donošenje Zaključka o određivanju prinudnog upravitelja na nekretnini – k.č.br. 299/2 k.o. Musalež

8. Donošenje Zaključka o ukidanju (prestanku) svojstva dobra u općoj uporabi za radi utvrđenja zemljišta potrebnog za formiranje okućnice u naselju Veleniki, k.o. Žbandaj

9. Donošenje Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po natječajima za zamjenu nekretnina u k.o. Žbandaj i k.o Tar, objavljenim 05. i 15. listopada 2004. godine

10. Donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa

11. Davanje suglasnosti Zajednici sportskih udruga Grada Poreča za lokaciju i uređenje skate-parka

12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti DV "Paperino" za zapošljavanje odgajateljice na određeno vrijeme

13. Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i raspis

javnog Natječaja i provedbu postupka odabira ponuda za sanaciju i izgradnju

odlagališta otpada

14. Razno.

– Grad Poreč –

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email