NEWS

U utorak, 24. siječnja, 13. sjednica Poglavarstva istarske županije

20.01.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / U utorak, 24. siječnja, 13. sjednica Poglavarstva istarske županije
410zup_glava.gif

Predloženi Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Izjave o namjerama osnivanja Euroregije Alpe – Adria,

3.

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju na dužnost v.d. pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj,


b) Prijedlog Rješenja o imenovanju na dužnost v.d. ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje,

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije u Gospodarsko-socijalno vijeće,

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije kao člana Upravnog vijeća Opće bolnice Pula,

6. Prijedlog Zaključka o imenovanju Komisije za ocjenu utjecaja na okoliš za zahvat "Benzinski servis u koridoru javne ceste Poreč Pazin",

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Zdravstvenoj ustanovi Istarski domovi zdravlja – Ispostava Pazin i utvrđivanje elemenata natječaja,

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za nabavku Spect gama kamere sa dva detektora,

9. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2006. godini,

10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju izmjena Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2006. godini,

11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda  centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2006. godini,

12. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2006. godini.

13. Prijedlog Zaključka o pozivu za otkup fotografija za projekt «Istra 365».

istra-istria.hr

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email