NEWS

U srijedu, 15. studenog “Sajam karijera” u porečkoj dvorani Žatika

SAJAM KARIJERA 2023
10.11.2023. 20:30; ; Početna / Gospodarstvo / U srijedu, 15. studenog “Sajam karijera” u porečkoj dvorani Žatika

Nakon vrlo uspješnog prvog izdanja, u porečku dvoranu Žatika vraća se  „Sajam karijera“, jednodnevna manifestacija namijenjena maturantima i općenito učenicima srednjih škola, koja će se održati u srijedu 15. studenog 2023. godine od 11 do 15 sati, a odaziv obrazovnih ustanova i poslodavaca je rekordan te je svoje sudjelovanje najavilo 45 ustanova/tvrtki.

Organizatori su Grad Poreč-Parenzo, Klub za mlade Poreč-Club per i giovani Parenzo, Srednja škola Mate Balote Poreč i Turističko ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč.
Ideja o organizaciji ovakve manifestacije nastala je kao odgovor na provedeno istraživanje o potrebama, problemima i interesima porečkih mladih, nastalo prilikom izrade strateškog dokumenta „Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2022.-2026.“ u okviru kojeg su učenici srednjih škola posebno istaknuli potrebu dobivanja potpunih informacija na jednom mjestu o mogućnostima nastavka školovanja i odabira zanimanja.  

„Sajam karijera“ je manifestacija namijenjena učenicima-maturantima i učenicima srednjih škola općenito, s područja Poreštine i cijele Istre, s ciljem informiranja o mogućnostima nastavka školovanja na visokoškolskim učilištima u Republici Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji.

Ove godine sudjeluje rekordan broj visokoškolskih ustanova:

                JAVNA VISOKA UČILIŠTA

                JAVNA SVEUČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 •                 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 •                 Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 •                 Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković
 •                 Fakultet informatike u Puli
 •                 Filozofski fakultet u Puli
 •                 Fakultet prirodnih znanosti u Puli
 •                 Tehnički fakultet u Puli
 •                 Muzička akademija u Puli
 •                 Dizajn i audiovizualne komunikacije
 •                 Medicinski fakultet u Puli
 •                 Sveučilište u Rijeci
 •                 Građevinski fakultet u Rijeci
 •                 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 •                 Tehnički fakultet u Rijeci
 •                 Filozofski fakultet u Rijeci
 •                 Pravni fakultet u Rijeci
 •                 Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
 •                 Ekonomski fakultet u Rijeci
 •                 Sveučilište Sjever
 •                 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 •                 Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi
 •                 Sveučilište u Zagrebu
 •                 Prirodoslovno-matematički fakultet
 •                 Fakultet elektrotehnike i računarstva
 •                 Fakultet prometnih znanosti
 •                 Geotehnički fakultet
 •                 Tekstilno tehnološki fakultet
 •                 Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

                JAVNA VELEUČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 •                 Veleučilište u Rijeci
 •                 Poljoprivredni odjel Poreč          
 •                 Tehničko veleučilište u Zagrebu
 •                 Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru        

 

                PRIVATNA VISOKA UČILIŠTA

                PRIVATNA SVEUČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 •                 Hrvatsko katoličko sveučilište
 •                 Sveučilište VERN

                PRIVATNA VELEUČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 •                 Veleučilište Baltazar Zaprešić
 •                 Veleučilište Edward Bernays
 •                 Veleučilište ASPIRA
 •                 Istarsko veleučilište
 •                 PRIVATNE VISOKE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ
 •                 Visoka poslovna škola “PAR”
 •                 RIT Croatia

 

                STRANA VISOKA UČILIŠTA

 •                 Sveučilište u Ljubljani
 •                 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 •                 Univerza na Primorskem
 •                 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE

 

                USLUGE PROFESIONALNOG INFORMIRANJA

 •                 Meraklis

 

                POSLODAVCI U TURIZMU

 •                 Maistra
 •                 Valamar
 •                 Plava laguna
 •                 Aminess

 

                OSTALO

 •                 Policijska akademija Prvi hrvatski redarstvenik
 •                 Policijska škola »Josip Jović«      

 

Predstavljanje će biti organizirano na postavljenim info punktovima izlaganjem promotivnih materijala i usmenim informiranjem, a ulaz je za sve besplatan.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email