NEWS
HALF MARATON S

U srijedu, 14. 3. sjednica poglavarstva općine Tar-Vabriga

12.03.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / U srijedu, 14. 3. sjednica poglavarstva općine Tar-Vabriga
 1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog poglavarstva
 2. Utvrđivanje konačnog prijedloga Proračuna općine za 2007. godinu
 3. Utvrđivanje prijedloga Projekcije proračuna od 2009. godine
 4. Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2007. godinu
 5. Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu za 2007. godinu
 6. Utvrđivanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 7. Utvrđivanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 8. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine za 2007. godinu
 9. Imenovanje predstavnika Općine u članstvo Turističkog vijeća TZM-a Tar-Vabriga
 10. Predlaganje predsjednika TZM-a
 11. Imenovanje predstavnika Općine u članstvo Nadzornog odbora TZM-a
 12. Razno


Općina Tar-Vabriga

Print Friendly, PDF & Email