U srijedu, 11. ožujka sazvana sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana

FUNTANA
08.03.2020. 08:27; ; Početna / Novosti / Okolne općine / U srijedu, 11. ožujka sazvana sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana

24. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FUNTANA-FONTANE će se održati u SRIJEDU, 11.03.2020. godine, u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 1700 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice,
  3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
  4. Donošenje Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2020.-2023. godinu,
  5. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
  6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine,
  7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
  8. Donošenje Godišnjeg  programa  gradnje  vodnih  građevina  na  području  Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu.
Print Friendly, PDF & Email