NEWS
Ljeto u Funtani

U POUP-u započinju obrazovne djelatnosti

poup-logo-v
01.09.2016. 13:24; ; Početna / Obavijesti / U POUP-u započinju obrazovne djelatnosti

Obrazovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Poreč obavještava sve zainteresirane da započinju upisi na verificirane tečajeve stranih jezika, programe osposobljavanja i kreativne radionice.

Računovostveno – knjigovodstveni referent, dadilja, njegovatelj, maslinar, verificirani strani jezici…samo su neki od obrazovnih programa koje možete pohađati u Pučkom otvorenom učilištu Poreč.

Za informacije i prijave javite se na broj telefona 887-216.

Više na web stranicama www.poup.hr.

————————————————————————————————————————

Pučko otvoreno učilište Poreč objavljuje dodatni termin za upis djece na pripremni tečaj učenika prvih i drugih razreda osnovne škole za upise u glazbenu školu. U pripremni glazbeni razred upisuju se djeca uzrasta od 7 do 9 godina.

Samostalno otkrivanje svijeta glazbe i zbližavanje s glazbenom umjetnošću različitim aktivnostima od izrazite je važnosti u početnom učenju i poučavanju glazbe.

Poznat je utjecaj glazbe na razvoj djeteta, a posebno potiče razvoj djetetovih tjelesnih i intelektualnih sposobnosti što olakšava i pomaže pri učenju i pisanju.

Cilj ovog tečaja je pobuditi interes za glazbu kod djeteta, razvijati želju za uključivanjem u glazbene aktivnosti, pjevanje, sviranje i  slušanje glazbe, obogatiti emocionalni doživljaj glazbe, njegovati i kultivirati glasovne mogućnosti i težiti za intonativno čistim pjevanjem uz pravilno disanje i jasno izgovaranje teksta, razvijati glazbeni sluh i pamćenje.

Polaznicima će biti omogućeno upoznavanje sa svim instrumentima, te organiziran posjet koncertima u Umjetničkoj školi Poreč.

Polaznici će imati priliku pokazati svoje potencijale i svatko će dobiti prave smjernice za daljnji razvoj.

Program pripremnih razreda vodi Marijana Gulić, po zanimanju profesor glazbene kulture s 15 godišnjim iskustvom rada u osnovnoj školi. Svoje fakultetsko obrazovanje obogaćuje praćenjem redovitih stručnih seminara, čitanjem stručne literature i istraživanjem Orffovog instrumentarija. U svom radu s najmlađima pokazuje izrazitu kreativnost i motivaciju te djeca kroz igru uče ritam, tempo, dinamiku, pjevaju uz pokret, sviraju ritamsku i melodijsku pratnju na šuškalicama, bubnjevima, trokutićima, ksilofonima i metalofonima te aktivno slušaju visokoumjetničku glazbu prateći njezin tijek pokretima tijela ili instrumentima.

Kao rezultat rada Vaše dijete će razviti pjevačke vještine, sposobnost pamćenja glazbenih cjelina, melodije i teksta, razviti osjećaj za skupno muziciranje, pozitivne međuljudske odnosa, timski rad i aktivno sudjelovati u stvaranju pozitivnog ozračja.

Ukoliko želite djetetu omogućiti glazbenu naobrazbu u glazbenoj školi, no nemate predznanje o sposobnostima i željama svog djeteta, javite nam se!

Roditeljski sastanak održat će se u ponedjeljak 5. rujna u 18 sati u učionici br. 1  Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ulaz u učionice je u prolazu iz ulice Aldo Negri prema Umjetničkoj školi Poreč.

Rad s grupama započinje 19.9. u popodnevnim terminima nakon škole.

Upisi traju do 16. rujna, a informacije možete dobiti na putem e-maila: [email protected] ili na broju telefona: 052 887 216.

————————————————————————————————————————

Draga djeco, ako imate 6 godina, predškolarci ste i želite pjevati, svirati, plesati, crtati i rasti uz glazbu, upišite se u GLAZBENI VRTIĆ.

Glazbeni vrtić traje jednu školsku godinu. Nastava se održava dva puta tjedno i traje 45 minuta. Djeca uče pjesmice, koriste ritmičke instrumente i melodijske udaraljke koji obogaćuju glazbeno iskustvo i djeluju na razvoj fine motorike, glazbene memorije, sluha, ritma…

Upisi traju do 16.9., a nastava počinje 19.9. u popodnevnim terminima.

Više informacija dobit ćete na broju telefona 052 887 216 ili putem e-maila: [email protected].

 ————————————————————————————————————————

Pučko otvoreno Učilište Poreč u suradnji s  Visokom školom za umjetnost Sveučilišta u Novoj Gorici poziva Vas u listopadu na vikend-radionice kratkog dokumentarnog filma na temu NA FILMU RIBARI – RIBA NA FILMU
Pod vodstvom međunarodno priznatih direktora fotografije Rajka Bizjaka i profesora dr. Petra Purga, uz podršku njihovih najboljih studenata, polaznici će:

  • upoznati se s najnovijim dostignućima na području video tehnologije;
  • naučiti i nadograditi osnove znanja video-filmske produkcije (produkcijski i kreativni postupak, rukovanje opremom i programom za montažu te obradu video slike);
  • iskusiti cjelokupan proces od ideje preko produkcije do post-produkcije kratkog filma;
  • razviti vlastiti pristup prema temi, prostoru i ljudima, te kritični stav prema vlastitom radu (u grupi);
  • biti u mogućnosti javno predstaviti svoj rad u posebnoj sekciji programa 6. POREČDOX-a 2016, kasnije i na web-u POUP-a.

Radionice će se održati kroz 4 vikenda od 13.10.-12.11.2016.godine (petak poslijepodne, subota i nedjelja)
Rad će biti prilagođen predznanju i zanimanju prijavljenih polaznika i organiziran u manjim grupama, a polaznici bez prethodnih iskustava na video području radit će uz pomoć mentora.

Rok za prijavu je 3.10.2016. na mail [email protected].

Uz prijavu  koja treba sadržavati osnovne podatke o polazniku (ime, prezime, adresa, telefon, godina rođenja),  obavezno  je priložiti kratki životopis (3-5 rečenica o sebi)  te 3-5 rečenica o motivaciji za učestvovanjem na radionici (odnos prema temi i/ili dokumentarnom filmu).
Broj polaznika je  ograničen na 12, a radionica će se održati uz prijavu minimalno 7 polaznika. U slučaju više od 12 prijavljenih, izbor  će se vršiti prema redu pristiglih prijava. Polaznici će o izboru biti obaviješteni putem e-maila najkasnije do 7.10.2016.

Cijena radionice iznosi 700kn.

Print Friendly, PDF & Email