VALFRESCO S-170422

U Poreču radionica – Komunikacija odgajatelja s djecom

02.03.2017. 12:26; ; Početna / Lifestyle / Zdravlje / U Poreču radionica – Komunikacija odgajatelja s djecom
petra IMG_7793

Kakav da odgajatelji  komunikaciraju s djecom različite dobi i različitih potreba? Kakva je to komunikacija koja vodi računa o djetetu i njegovom načinu shvaćanja svijeta? Kako način komunikacije odgajatelja utječe na ponašanje djece u skupini?

O komunikaciji, nesporazumima u komunikaciji i kako ih ukloniti u radu s djecom predškolske dobi slušali su i praktično vježbali odgajatelji  porečkih vrtića na radionicama u 10. tjednu psihologije koje je vodila psihologinja Petra Brnić, a organizirao i koordinirao Zdravi grad Poreč. Komunikacija odgajatelja izravno je povezana s dobrobiti djece u skupini kao i s kvalitetom njihovih međusobnih odnosa. Djeca čiji odgajatelji komuniciraju na način usmjeren na dijete pokazuju više suradničkog ponašanja i iskazuju manje nepoželjnih ponašanja.

Radionice imaju za cilj kroz prezentaciju, video materijale i različite vježbe osvijestili važnost verbalne i neverbalne komunikacije u građenju odnosa odgajatelja i djeteta. Kroz primjere iz prakse odgajatelji su vježbali adekvatne pristupe djetetu, ovisno o situaciji i dobi djeteta. 

U radionicama je dat  poseban osvrt na djecu koja kasne u komunikacijskom ili jezično-govornom razvoju. Ukazano je na to s kojim se teškoćama susreću takva djeca i kako odgajatelj ovakve teškoće djeteta mogu umanjiti. Također, istaknuta je važnost aktivnog slušanja kao važne tehnike u sprečavanju komunikacijskih nesporazuma. 

Edukacija je usmjerena profesionalcima vrtića u vidu stručnog usavršavanja za sve vrtiće Poreča koji su se željeli prijaviti. Na ukupno 3 radionice u 10. tjednu psihologije sudjelovalo je  43  odgajatelja (i 4 stručna suradnika)  iz 5 porečkih vrtića (Crvenkapica, Cipelići, 101 Dalmatinac, Radost i Paperino).

 

Zdravi grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email