VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

U Poreču održana radionica Mjesto dobre energije o solarnoj energiji i fotonaponskim elektranama

radionica Mjesto dobre energije
20.03.2024. 09:16; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / U Poreču održana radionica Mjesto dobre energije o solarnoj energiji i fotonaponskim elektranama

Sunčani ured Grada Poreča-Parenzo održao je nedavno regionalnu radionicu o solarnoj energiji ”Mjesto dobre energije – Poreč” za predstavnike istarskih gradova i općina, te njihovih ustanova i tvrtki.
Osim što je dala uvid u proces energetske tranzicije na području Istarske županije, kao i odgovore na pitanja o koracima cjelokupnog procesa planiranja, projektiranja i postavljanja fotonaponskih elektrana na objektima javne namjene, radionica je na primjeru Doma za starije i nemoćne osobe Poreč dala konkretan uvid u, iz energije sunca, stvarno proizvedene količine električne energije, te ostvarene uštede kako u utrošku električne energije, tako i u financijskom smislu.

U sklopu radionice predstavljeni su i inovativni modeli financiranja projekata fotonaponskih elektrana uključivanjem građana, te su pobliže predstavljeni modeli kako energetskih zadruga, tako i budućih energetskih zajednica građana, prepoznate od strane Europske unije, kao važne nositelje same energetske tranzicije. Zaključci s regionalnog sastanka naglasili su potrebu strateškog i pravovremenog planiranja i pripreme projekata obnovljivih izvora energije, kao i potrebu za povezivanjem i suradnjom, kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj razini.
Kontinuirana implementacija obnovljivih izvora energije jedan je od prioriteta Grada, pa je tako, osim što je svojim građanima u sklopu Sunčanog ureda Grada Poreča omogućio besplatnu uslugu tehničke podrške u realizaciji vlastite solarne elektrane, izgradnjom fotonaponske elektrane na objektu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, to ukupno deveti objekt javne namjene na čijem je krovu postavljena fotonaponska elektrana.

-Osnaživanje svih dionika na lokalnoj i regionalnoj razini, prijeko je potrebno kako bi energetska tranzicija bila uspješna. Solarizacija krovova objekata javne namjene čini vrijednu investiciju u poboljšanje kvalitete života i održivi razvoj lokalnih zajednica. Osim što generira benefite i, dugoročno, značajne financijske uštede, ono ih čini energetski neovisnijima, a time i otpornijima na društvene i okolišne promjene i krize, zaključila je Gordana Lalić, direktorica gradskog poduzeća Parentium d.o.o., a koje ima ulogu koordinatora u provedbi ovog projekta.
Radionica je organizirana u suradnji s Istarskom županijom, Istarskom regionalnom energetskom agencijom (IRENA), te Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ), a kao jedna od aktivnosti projekta ”SEET – Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju”. Projekt financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.

 

Print Friendly, PDF & Email