NEWS
VALFRESCO S-170422

U Poreču o primjeni muzikoterapije sa djecom i starijima

sudionici predavanja
05.03.2019. 09:12; ; Početna / Lifestyle / Zanimljivosti / U Poreču o primjeni muzikoterapije sa djecom i starijima

Na Svjetski dan muzikoterapije, 1.3. 2019., mlada psihologinja Dajana Miloš prenijela je svoja znanja proširenom timu Zdravog grada te predstavnicama porečkih škola, a radila je i sa starijima u porečkom Domu. Muzikoterapija jedna je od terapijskih tehnika primjenjiva u radu sa različitim skupinama ali i pojedincima sa specifičnim teškoćama do kojih se teže dopire standardnim tehnikama. Ona može biti i dopuna primjeni drugih medicinskih, savjetodavnih i/ili psihoterapijskih postupaka u radu s ljudima.

Dajana Miloš, suradnica Zdravog grada, sa proširenim timom Zdravog grada osmišljava moguću primjenu Muzikoterapije u radu sa specifičnim grupama. Povodom Svjetskog dana muzikotreapije u Zdravom gradu je osmišljeno predavanje stručnjacima o primjeni tehnika Muzikoterapije u radu s djecom i adolescentima s teškoćama. Prisustvovao je tim Zdravog grada, stručni suradnici porečkih škola, nastavnici (posebno razrednici specifičnih razreda u kojima su djeca s teškoćama ili specifični razredni odnosi) te nastavnici porečke Umjetničke škole. Istog dana provedena je i prva radionica za korisnike poludnevnog boravka Doma za starije i nemoćne Poreč uz primjenu elemenata muzikotreapije u grupnom radu sa starijima. Korisnici poludnevnog boravka sa svojom aktivnom i dinamičnom voditeljicom , medicinskom sestrom Dragicom Šuran, aktivno su se uključili te pokazali spremnost da se slične aktivnosti i programi ponove.

Glazba dopire do svih osoba, vrlo male djece, adolescenata, odraslih, starijih. Tehnike muzikotreapije posebno se mogu koristiti u  programima za osjetljive skupine (djeca , mladi, stariji).  Cilj je porečkih stručnih timova, koji dugoročno provode zaštitne preventivne programe u zajednici,  uklopiti u porečke programe specifične primjenjive tehnike i elemente muzikotreapije, posebno u rad s djecom s teškoćama i „teškim razredima“ te populacijom starijih. Primjena  tehnika iz Muzikoterapije može usmjeriti emocije, djelovati na koncentraciju, potaknuti misaone procese, poticati govor, olakšati oporavak od moždanog udara i dr. Ovim se tehnikama može graditi grupna povezanost u „teškim razredima“, poticati uključivanje u razredno okruženje socijalno izolirane djece ili manje uspješne djece, usmjeravati ponašanje djece s teškoćama kroz kreativno izražavanje i pozitivnu afirmaciju, omogućiti uopće kontakt i izražavanje djeci sa specifičnim teškoćama (autistični spektar, teškoće govora). Primjena tehnika Muzikotreapije već je u Poreču započela u okviru preventivnih grupnih programa, a u suradnji sa porečkim srednjim školama. Ovim stručnim skupom započet je koncept osmišljavanja primjene pojedinih tehnika u porečkim osnovnim školama i školama poreštine.

 

Zdravi grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email