NEWS
HALF MARATON S

U ponedjeljak, 6. srpnja sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada

04.07.2020. 11:17; ; Početna / Novosti / Okolne općine / U ponedjeljak, 6. srpnja sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada
vizinada-šterna

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada sazvana je za ponedjeljak, 06. srpnja 2020. godine s početkom u 19,30 sati.
Sjednica će se održati u prostoru Društvenog doma u Vižinadi, Vižinada 18A.

Za rad sjednice predložen je slijedeći  D n e v n i    r e d:

1. Verifikacija zapisnika
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini grobnih naknada
4. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora
5. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
6. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada
8. Zaključci po prijedlogu Odbora za upravljanje nekretninama, komunalni sustav i prostorno uređenje
9. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
10. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za uređenje pristupne ceste i dogradnju kanalizacijske mreže u dijelu naselja Vižinada
11. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za uređenje pristupne ceste za dječji vrtić
12. Odluka o smanjenju plaćanja poreza na korištenje javnih površina radi postavljanja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga
13. Izvješće o radu davatelju javne usluge za 2019. godinu – Usluga Poreč d.o.o
14. Suglasnost na Izvještaj o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za 2019. godinu
15. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
16. Informacija o radu programa produženog boravka u OŠ Jože Šurana Višnjan, PŠ Vižinada
17. Vijećnička pitanja

 

Print Friendly, PDF & Email