U obnovu i modernizaciju vodovodne mreže u Poreču ove se godine ulaže oko 8 milijuna kuna

radovi
24.01.2020. 18:47; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U obnovu i modernizaciju vodovodne mreže u Poreču ove se godine ulaže oko 8 milijuna kuna

Kao i svake godine, Istarski vodovod na području Poreča ulaže značajna sredstva u obnovu i modernizaciju vodovodne mreže. Tako je za 2020. godinu planiran iznos od oko 8 milijuna kuna i to kako bi se omogućilo priključivanje novih potrošača koji se tek trebaju priključiti na mrežu, ulaganje u postojeću imovinu i najzahtjevnije, rekonstruirali i modernizirali postojeći vodovi koji su stari ili podkapacitirani.

U tijeku su radovi na vodovodnom ogranku na gradskoj rivi u Poreču u dužini od 400 metara, u sklopu cjelokupne rekonstrukcije najšireg i najreprezentativnijeg dijela gradske rive. Tijekom planiranja projekta obnove rive, vodilo se računa da se i postojeća infrastruktura na području zahvata modernizira te da se radovi izvedu istovremeno, bez naknadih kopanja i radova. Osim u centru grada, radovi se trenutno izvode i na vodovodnom ogranku Nova Vas – Žeka u dužini od 250 metra. Vrijednost navedenih radova je oko 1,1 milijun kuna.

Planirani radovi do kraja godine uključuju izgradnje vodovodnih ogranaka Ulica Nikole Tesle, 1. dionice spoj Šetalište Antona Restovića – ex D75, Jasenovica – Fuškulin, naselje Dračevac, Srednji Špadići i St. Benuška,, potom radove u Novoj Vasi – Ulica Slatinka, Ulica Mate Vlašić – Vrsarska, naselje Antonci – 2. dionica, te naselje Bolnica i infrastruktura za budući nogometni kamp Žatika.

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email