NEWS
valfresco

U nedjelju, 27. listopada izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Poreča

27.09.2019. 21:28; Učitavanja: 373; Početna / Novosti / Iz mjesnih odbora / U nedjelju, 27. listopada izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Poreča
izbori

Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Vijeća Mjesnih odbora Baderna, Mate Balota, Joakim Rakovac, Nova Vas, Veli Maj, Fuškulin, Žbandaj, Anke Butorac, Varvari i Červar-Porat koja stupa na snagu 27. rujna 2019. godine.

Izbori će se održati u nedjelju, 27. listopada 2019. godine.

Obrasci za kandidaturu za izbore mogu se preuzeti na web stranici Grada, te u gradskoj upravi Grada Poreča-Parenzo na adresi Obala maršala Tita 4, u Odjelu za društvene djelatnosti, ured br. 9, radnim danom od 8:00-14:00 sati.

2. Rokovi teku od dana 27. rujna 2019. godine od 00,00 sati.

3. Prijedlozi lista za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora Baderna, Mate Balota, Joakim Rakovac, Nova Vas, Veli Maj, Fuškulin, Žbandaj, Anek Butorac, Varvari i Červar-Pora moraju biti dostavljeni Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora (dalje: Izborno povjerenstvo), najkasnije 10. listopada 2019. godine do 24,00 sata.

4. Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnim pločama mjesnih odbora Baderna, Mate Balota, Joakim Rakovac, Nova Vas, Veli Maj, Fuškulin, Žbandaj, Anke Butorac, Varvari, Červar-Porat i Grada Poreča – Parenzo objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora, kao i zbirnu listu, u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do 12. listopada 2019. godine do 24,00 sata.

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirnih kandidacijskih lista i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle od 13. listopada 2019. godine od 00,00 sati do 25. listopada 2019. godine do 24,00 sata.

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata izbora ili procjene rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od 26. listopada 2019. godine od 00,00 sati do 27. listopada 2019. godine do 19,00 sati.

7. Izborno povjerenstvo objavit će biračka mjesta, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom biračkom mjestu, najkasnije 8 (osam) dana prije dana održavanja izbora, dakle do 19. listopada 2019. godine do 24,00 sata.

8. Izborno povjerenstvo će imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije 5 (pet) dana prije dana održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora, dakle do 22. listopada 2019. godine do 24,00 sata.

9. Glasovanje traje neprekidno od 7,00 do 19,00 sati. Biračko mjesto se zatvara u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu, omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati.

10. Birački odbor mora Izbornom povjerenstvu dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do 28. listopada 2019. godine do 07,00 sati.

11. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do 28. listopada 2019. godine do 19,00 sati.

12. Izborno povjerenstvo će, kada utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnih odbora, objaviti rezultate izbora na web stranici Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr), oglasnim pločama mjesnih odbora i Grada Poreča – Parenzo, sukladno zapisniku o radu Izbornog povjerenstva.

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

13. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu i nositelji nezavisnih lista.

14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelj nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

15. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora podnose se Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00,00 sati idućeg dana.

16. Gradsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00,00 sati idućeg dana.

17. Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave.

Žalba se podnosi nadležnom uredu državne uprave putem Gradskog izbornog povjerenstva.

18. Žalba se podnosi u roku od 48 sati od dana primitka pobijanog rješenja.

19. Nadležni ured državne uprave dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

ZAVRŠNA ODREDBA

20. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Poreča – Parenzo.

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S