NEWS
Best of Poreč

U Limskom kanalu ljudski ostaci stari skoro 50.000 godina!

vbeg3257621
09.06.2016. 22:04; ; Početna / Lifestyle / Zanimljivosti / U Limskom kanalu ljudski ostaci stari skoro 50.000 godina!

Javnu prezentaciju pod nazivom “ArchaeoLim – Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena u Limskom kanalu” u četvrtak je u pulskoj Galeriji C8 održao voditelj projekta doc. dr. Ivor Janković sa zagrebačkog Instituta za antropologiju, predstavivši dosadašnje rezultate ovog trogodišnjeg istraživačkog posla koji završava iduće godine. Dr. Janković predvodi deseteročlani interdisciplinarni arheološki/antropološki/geofizikalni/zooarheološki/sociološki) međunarodni tim stručnjaka u kojem je, pored tri američka, jednog britanskog i pet domaćih eksperata, u matičnoj struci i ravnatelj Arheološkog muzeja Istre Darko Komšo.

Četiri pećinska lokaliteta

Projekt se temelji na arheološkom istraživanju četiriju pećinskih lokaliteta na Limskom kanalu, gdje su prijašnja istraživanja potvrdila ljudsko obitavanje u razdoblju kasnog pleistocena i ranog holocena. Uz najpoznatiju Romualdovu pećinu, sustavno se istražuje i Pećina kod Rovinjskog sela, lokalitet ‘Abri Konti’ i ‘Lim 001’, uz probna podvodna istraživanja.

Rezultati istraživanja pridonijet će rasvjetljavanju važnih pitanja o bihevioralnim i (moguće) biološkim značajkama ljudskih grupa u vrijeme kad su lovci-sakupljači razdoblja kasnog glacijala bili prisiljeni prilagoditi se promjenama okoline i klime. Prisutnost musterijenskih artefakata na jednom, te alatki gornjeg paleolitika na drugom lokalitetu ukazuje na dvije populacije (tj. neandertalce i anatomski moderne ljude), koje su na tom području boravile u razdoblju kasnog pleistocena. Usporedba podataka sa sva četiri lokaliteta odgovorit će na pitanja o promjeni načina života, upotrebi zemlje i lokaliteta, kretanjima i kontakt zonama populacija, biološkim aspektima, mobilnosti, kontinuitetu itd. u vremenu promjene klimatskih i okolišnih uvjeta, a rezultati projekta uklopit će se i u turističku ponudu ovog područja te tako neposredno utjecati na lokalnu zajednicu.

– Ako imamo sreće, pronaći ćemo i kosture iz paleolitika. Zanimaju nas ostaci ljudskog prisustva. U Romualdovoj pećini su stariji slojevi materijalne kulture (neandertalci) datirani su na preko 48.000 godina, naglasio je dr. Janković. Lokalitet ‘Abri Konti’ on smatra jednim od najbogatijih paleolitičkih nalazišta s puno litičkih nalaza, ostacima faune, tragova vatre.

Nalazi kremenih izrađevina i faune

Romualdova pećina nalazi se na južnim padinama krajnjeg istočnog dijela Limskog kanala, na 120 m apsolutne visine. Pećina je tunelastog oblika i ukupne dužine oko 105 metara. Ovu pećinu istraživalo je više istraživača od kraja 19. stoljeća. Abri Kontija je pripećak na sjevernoj strani Limskog kanala, najveće dubine sedam metara. Pećina kod Rovinjskog Sela nalazi se na južnoj strani Limskog kanala. To je novo i do sada nepoznato nalazište iz razdoblja kasnoga gornjeg paleolitika i/ili mezolitika, s interesantnim nalazima kremenih izrađevina i faune.

“Lim 001” je mali pripećak na kraju Limskog kanala. Zasad je prikupljeno oko 50 kremenih izrađevina, od kojih je potrebno istaknuti nalaze nekoliko trapeza, 15 probušenih morskih puževa upotrebljavanih kao nakit (uglavnom Columbella rustica), jedan koštani šiljak, malobrojni ulomci kosti, ulomci kostiju riba te iznimno velike količine ljuštura morskih mekušaca. To se nalazište može datirati u razdoblje kasnog mezolitika, i iznimno je važno za razumijevanje prijelaza iz mezolitika u neolitik.

(Z. ANGELESKI, Glas Istre)

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani