NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

U četvrtak, 30.3., 9-ta sjednica Gradskog vijeća

27.03.2006. 00:00; ; Početna / Kultura / U četvrtak, 30.3., 9-ta sjednica Gradskog vijeća

1. Verifikacija zapisnika sa 7. i 8. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

3. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu

4. Izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Poreča za razdoblje

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2005. godinu

6. Informacija o provedenom Natječaju za izradu idejnog urbanističko –

arhitektonskog rješenja Zone društvenih djelatnosti «Finida» – osnovna škola,

dvorana, bazen»

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne

škole Poreč

8. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića –

Scuola dell´ infanzia «Paperino» Poreč – Parenzo

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

i načinu rada Dječjeg vrtića – Scuola dell´ infanzia «Paperino» Poreč-Parenzo

10. Prijedlog Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljstva između Grada

Segrate i Grada Poreča (Parenzo)

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za ostvarivanje prava zaštite

talijanske nacionalnosti Gradskog vijeća Grada Poreča

12. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i

imenovanja Gradskog vijeća Grada Poreča

13. Prijedlog Zaključka o dodjeli priznanja Grada Poreča u 2006. godini

Print Friendly, PDF & Email