NEWS

U četvrtak 22.9. se održava 6. sjednica Gradskog poglavarstva s izuzetno zanimljivim dnevnim redom

20.09.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / U četvrtak 22.9. se održava 6. sjednica Gradskog poglavarstva s izuzetno zanimljivim dnevnim redom
7391-tab_log1.jpg

1. Verifikacija zapisnika sa 4. i 5. sjednice Gradskog poglavarstva

2. Upute za izradu Proračuna Grada Poreča za 2006. – 2008. godinu

3. Kapitalni programi i investicije Grada Poreča za period 2005.-2009. godine

4. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Poreč

5. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut Talijanske Osnovne škole – Scuola elementare italiana "B. Parentin" Poreč – Parenzo

6. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Tar – Scuola elementare Torre i Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Tar-Vabriga – Scuola elementare Torre-Abrega

7. Potvrđivanje Rješenja o imenovanju Privremenog odbora za organizaciju i provođenje atletskog "Porečkog maratona – Maratona delle lagune"

8. Donošenje Zaključka o imenovanju predstavnika Grada Poreča za članove Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe-Centra za zaštitu od požara Poreč

9. Prijedlog Ugovora o prijenosu poslova i sredstava izgradnje mrtvačnice Baderna između Grada Poreča i "Usluge Poreč"d.o.o. Poreč

10. Razno

Grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email