NEWS

U Domu za starije u Poreču puštena u rad fotonaponska elektrana

DOM POREC elektrane fotonaponske2
23.01.2024. 14:24; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / U Domu za starije u Poreču puštena u rad fotonaponska elektrana

Krajem prošle godine završeni su radovi na ugradnji fotonaponske elektrane za vlastite potrebe na Domu za starije i nemoćne osobe Poreč. Po okončanom periodu probnog rada, fotonaponska elektrana, priključne snage 55 kW, odnosno ukupno instalirane snage 58,995 kW, puštena je u trajni rad.

Radovi ugradnje fotonaponske elektrane na Domu za starije i nemoćne osobe Poreč, predstavljaju jednu od aktivnosti u sklopu provedbe projekta ”SEET – Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju”, za koje je Grad Poreč-Parenzo, uspješnom projektnom prijavom osigurao bespovratna sredstva. Projekt i rad elektrane predstavili su na današnjoj konferenciji za novinare porečki gradonačelnik Loris Peršurić i Gordana Lalić, direktorica gradske tvrtke Parentium koja radi na projektima održivog razvoja i koordinator je u ovom projektu.

Fotonaponska će elektrana svojim radom energiju sunca pretvarati u potrebnu električnu energiju. Na taj se način energijom proizvedenom iz obnovljivih izvora energije planira zadovoljiti nešto više od 25% prosječnih godišnjih potreba zgrade Doma za električnom energijom, dok očekivano godišnje smanjenje emisija CO2 iznosi gotovo 10 tCO2/god. Pritom je napomenula da je Dom za starije i nemoćne ustanova koja radi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini, te su potrebe velike.

-Nakon što je na već osam objekata javne namjene, još 2014. godine postavio fotonaponske elektrane, Grad Poreč-Parenzo je na objektu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč postavio ovu, ukupno devetu na objektima javne namjene. Do sada, osam elektrana ukupne nazivne snage 100 kW, u proteklih osam godina rada, proizvelo je gotovo od 1.230.000 kWh zelene električne energije, čime su izbjegnute emisije CO2 u naš okoliš u iznosu od gotovo 325 tCO2. Postavljanjem ove devete, fotonaponske elektrane na području Poreča, ukupno instalirani kapacitet fotonaponskih elektrana doseći će brojku od gotovo 160 kW. Sama provedba projekta usklađena je, kako sa strateškim ciljevima Grada Poreča-Parenzo, i mjerama iz Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvoja Grada Poreča-Parenzo za period do 2030. godine, tako i Planom klimatske neutralnosti Grada Poreča-Parenzo za period do 2050. godine, rekla je Gordana Lalić, direktorica gradskog poduzeća Parentium d.o.o.

Dodala je kako priključna snaga elektrane iznosi 55 kW, te očekuju da će u narednom periodu zadovoljiti otprilike ¼ sveukupne potrebe objekta, uzimajući u obzir da je  riječ o objektu koji radi 24 sata na dan sve dane u godini. – Očekujemo da bi u godinu dana uštede mogle doseći četvrtinu potreba, a usporedbom prvih računa iz kraja 2023. godine već se vidi da se generiraju određene uštede, rekla je Lalić i pokazala aplikaciju koja u realnom vremenu prikazuje proizvodnju energije elektrane na Domu.

Aktivnost postavljanja fotonaponske elektrane na objektu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč provodi se u sklopu projekta „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“. Projekt financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Ukupna vrijednost projekta je 1,4 milijuna eura, dok budžet Grada Poreča-Parenzo u sklopu projekta iznosi 82.674,80 eura, uz stopu sufinanciranja od 85%, a Grad Poreč-Parenzo je još, uspješnom prijavom putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU uspio osigurati još 50 postotno sufinanciranje vlastite komponente tako da se udio sufinanciranja popeo na 92,5 posto, pa je tako period povrata investicije brži. 

-Proizvodnjom električne energije na ovaj način ostvarujemo uštede, smanjujemo proizvodnju ugljičnog dioksida, te radimo na kreiranju zajednice za što kvalitetniji život naših sugrađana. Uz 2.100 novih rasvjetnih tijela, uklanjanje jednokratne plastike iz uporabe, kontinuiranu energetsku obnovu zgrada javne namjene, kao i kulturnih dobara, pilot-projekt električnog gradskog minibusa, ”Sunčani ured” koji nudi besplatnu podršku građanima na putu ugradnje vlastite sunčane elektrane,”parkleta” kao zelene oaze za odmor građana i posjetitelja, sve do ostalih 40 projekata u području energetski i klimatski održivog razvoja, zaključio je gradonačelnik Loris Peršurić.

Ovom je prilikom još jednom istaknuti Sunčani ured grada Poreča, koji građanima nudi besplatnu pomoć oko ugradnje vlastite solarne elektrane na svojim objektima gdje se građani mogu obratiti za više informacija i pomoć pri kretanju u ovaj projekt.

Grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email