U četvrtak, 8. srpnja sjednica Gradskog vijeća

Gradska vijecnica
04.07.2021. 12:32; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U četvrtak, 8. srpnja sjednica Gradskog vijeća

Druga sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u četvrtak, 08. srpnja 2021. u 19.00 sati u Velikoj vijećnici na adresi Obala maršala Tita 5, Poreč. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

    3.1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020.

    3.2.  Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

5. Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu u:

 – predškolskom odgoju i obrazovanju, – obrazovanju, – kulturi, – sportu i rekreaciji, – zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i – socijalnoj skrbi                                                                                                                                                                                                                                         

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu                                                                                                                                                            

7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

8. Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec siječanj, veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2021. godine

    8.1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec siječanj 2021. 

    8.2. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec veljaču 2021.

    8.3. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec ožujak 2021.

    8.4. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec travanj 2021.

    8.5. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec svibanj 2021.

9. Odluka o  davanju koncesije za obavljane komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Poreča-Parenzo

    9.1. zapisnik o otvaranju ponuda

    9.2. zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda

10. Odluka o imenovanju ravnateljice DV „Radost“ Poreč

11. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za raspolaganje gradskom imovinom veće vrijednosti

12. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

13. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

 

Sjednica će se održati sukladno važećim epidemiološkim mjerama. 

Print Friendly, PDF & Email