NEWS
VALAMAR-S-sezona

U četvrtak, 3. veljače sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

Gradska vijecnica
28.01.2022. 09:52; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U četvrtak, 3. veljače sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

Osma sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u četvrtak, 03. veljače 2022. s početkom u 18.00 sati u Velikoj vijećnici na adresi Obala maršala Tita 5, Poreč. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća

    1.1. Maurizio Zennaro zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje

2. Svečana prisega novog člana Gradskog vijeća

3. Verifikacija zapisnika sa 4., 5., 6. i 7. sjednice Gradskog vijeća

    3.1. zapisnik sa 4. sjednice

    3.2. zapisnik sa 5. sjednice

    3.3. zapisnik sa 6. sjednice

    3.4. zapisnik sa 7. sjednice

4. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

    4.1. vijećničko pitanje A. Kovač – oglas o prodaji i aktualni planovi za prostorno uređenje Peškere

    4.2. vijećničko pitanje A. Kovač – izrada izmjena i dopuna DPU Poreč-Centar V

    4.3. vijećničko pitanje A. Kovač – pravo prvootkupa na k.č. 3844 i k.č. 3859 k.o. Poreč

    4.4. vijećničko pitanje A. Crevato – uređenje dvorišta Riva Malla

    4.5. vijećničko pitanje E. Stanissa – uređenje balkona na zgradi u ulici G. Kalčića

    4.6. vijećničko pitanje Lj. Sinanović – Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

    4.7. vijećničko pitanje M. Zennaro – benzinska pumpa u naselju Kadumi

    4.8. vijećničko pitanje M. Zennaro – prodaja nekretnina Partizansko šetalište 4 

    4.9. vijećničko pitanje M. Zennaro – registar ugovora i okvirnih sporazuma javne nabave

5. Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec studeni i prosinac 2021. godine

6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog  Izmjena i dopuna Statuta Talijanske osnovne škole-Scuola elementare italiana „Bernardo Parentin“

7. Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području grada Poreča-Parenzo

8. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Poreča – Parenzo

9. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Poreča – Parenzo

10. Odluka o mjerama za sprječavanje protuzakonitog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada na području Grada Poreča – Parenzo

11. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 4215/1, k.o. Poreč, u 15161/22189 dijela

    11.2. Zapisnik komisije odabir najpovoljnijeg ponuditelja k.č. 4215 k.o. Poreč

    11.2. grafički prikaz k.č. 4215 k.o. Poreč

    11.3. prijedlog parcelacije k.č. 4215 k.o. Poreč

12. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu

13. Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Poreč, na području Grada Poreča-Parenzo, i Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Poreč, na području Grada Poreča-Parenzo

     13.1. Zapisnik stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru

14. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Servisna zona Poreč – područje III“ i Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Servisna zona Poreč – područje III

     14.1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UPU servisna zona Poreč područje III

     14.2. Odluka o donošenju UPU Servisna zona Poreč – područje III

     14.3. Servisna zona III namjena površina

     14.4. Servisna zona III uvjeti korištenja uređenja zaštite

Print Friendly, PDF & Email