Trideset i druga sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za danas, 17. travnja 2020.

gradska-riva
17.04.2020. 09:37; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Trideset i druga sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za danas, 17. travnja 2020.

Na temelju članka 50. Statuta Grada Poreča-Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, broj 2/13 i 10/18), članka 88. stavka 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, broj 9/13 i 10/18),  koji se odnosi na hitno sazivanje Gradskog vijeća iz opravdanih razloga i uputa Ministarstva uprave o načinu održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, KLASA: 023-01/20-01/114 URBROJ:515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, u uvjetima epidemiološke situacije u vezi bolesti COVID-19, sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, sjednica će se održati na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika i ostalih sudionika putem elektroničke pošte.

Obrazloženje

Pravna osnova:

Pravna osnova za donošenje predložene Odluke su: Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne  novine“  broj  82/15,  118/18  i  31/20)  i  Statut  Grada  Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13 i 10/18).
Člankom 18. stavkom 4. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da na temelju odluke  predstavničkih   tijela  o   osnivanju,   ustrojstvu   i   djelokrugu   zajedničkog upravnog tijela, odjela, službe ili drugog načina zajedničkog organiziranja poslova civilne zaštite izvršna tijela jedinica lokalne samouprave sklapaju sporazum. Člankom 41. Statuta Grada Poreča Parenzo (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” 02/13 i 10/18) definirano je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada.

Postojeće stanje:

Stožeri civilne zaštite gradova i općina nadležni su za provedbu raznih mjera u svrhu sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, između ostaloga i za izdavanje propusnica temeljem  Odluke  o  zabrani   napušt anja   mj esta   prebivališ ta   i   stalnog   boravka   u   Republici  Hrvatskoj,  koju  je  donio  Stožer  civilne  zaštite   Republike  Hrvatske. Provedba ove ali i drugih mjera ponekad je otežana radi teritorijalne rascjepkanosti. Jedinice  lokalne  samouprave  na  području  Poreštine   su  prostorno  povezane  u jedinstvenu    cjelinu  i  pripadaju  istom  geografskom  području  te dijele  zajedničke rizike  pa  je  osnivanje zajedničke  Koordinacije  Stožera  civilne  zaštite nužno  radi provedbe poslova i aktivnosti te koordiniranog djelovanja.

Pitanja koja se uređuju Odlukom:
Odlukom  se  određuje  osnivanje,  ustrojstvo  i  djelokrug  zajedničkog  organiziranja poslova civilne zaštite na području Poreštine odnosno nekadašnje Općine Poreč.

Cilj donošenja Odluke:

Cilj donošenja Odluke je zajednička provedba poslova i aktivnosti te koordinirano djelovanje Stožera civilne zaštite na području Poreštine.

Sredstva za ostvarenje Odluke:

Posebna sredstva za ostvarenje predmetne Odluke nisu potrebna.

U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

1.  Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo i Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Općine Vrsar-Orsera, Općine Funtana-Fontane, Općine Sv. Lovreč, Općine Višnjan, Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica i Općine Vižinada-Visinada

        1.1. Sporazum 

Print Friendly, PDF & Email