NEWS

Susret vijećnika NL Rodoljuba Kosića sa korisnicima vezova u gradskoj lučici Poreč

23.05.2016. 00:32; ; Početna / Politika / Susret vijećnika NL Rodoljuba Kosića sa korisnicima vezova u gradskoj lučici Poreč
susret 21.5. 13

P R I O P Ć E NJ E  za javnost

vijećnici NL Rodoljuba Kosića održali su 21.05. o.g. treći po redu, susret sa nezadovljnim korisnicima vezova u lučici Poreč, izazvanim drastičnim poskupljenjem cijene veza od 100 do čak 1000%. U nastavnku priopćenja donosimo Vam njihova razmišljanja o toj tematici, kao i zaključke sa jučerašnjeg susreta.

Evo o čemu je na susretu sa nezadovoljnim korisnicima vezova bilo riječi:

O povećanju cijena u lučici

Mirovine ne rastu, društveni proizvod ne raste. ne rastu plaće – ali raste cijena veza za 100%. Porečani, vlasnici vezova, takvu odluku smatraju nemoralnom i glupom, te zaključuju da su je mogli donijeti jedino ljudi – koji ne znaju šta rade.

Rješenje problema vide na način da NO Usluge d.o.o. cijene vrati na “nultu poziciju”, odnosno na razinu prije poskupljenja od 01.01.2016 god, te da Uprava poduzeća u razgovoru sa korisnicima vezova dogovori daljne korake u cilju rješavanja nastalog problema izazvanog ovim nemoralnim poskupljenjen.

U daljnjoj budućnosti, rješenje vide na način da se formira nova udruga svih korisnika mandrača (lučice), koja bi preuzela upravljanje mandračem (lučicom) u korist svih građana Poreštine.

Ukoliko se problem poskupljenja cijene veza ne riješi na civilizirani način, pripremit će se skupna tužba vlasnika vezova protiv Usluge d.o.o., između ostaloga pozivajući se i na Zakon o zaštiti potrošača.

Nije sportska lučica nego MANDRAČ

Lučica ima starohrvatski naziv MANDRAČ, što znači – uvučeni dio izgrađene obale. Dakle, porečka lučica nije nikakva sportska lučica, nego je to naš MANDRAČ – sagrađen za potrebe građana Poreča i neka se vrati građanima, zajedno sa dijelom koji je sada namijenjen nautičkoj marini.

Porečani trebaju upravljati svojim Mandračem, jer je on građen za potrebe svih građana: i sportskih klubova i ribara i obrtnika i svih ostalih korisnika luke.

Mandrač, od okolnih mjesta, postoji u Vrsaru, Novigradu i Puli, te ga Porečani (u tom obliku) žele i u svom gradu.

Sve sportske klubove na vodi vratiti u Mandrač

Sve sportske klubove na vodi treba vratiti u naš Mandrač, jer su tu nekada bili i tu im je i mjesto.

Mandrač je mjesto gdje grad Poreč treba živjeti svoj život na moru, sa svim svojim tradicijama ribarskog mjesta. Za sve koji su svojim djelatnostima i aktivnostima vezani uz more tu ima – i mora biti – mjesta!

Z A K LJ U Č C I

  1. Budući da na gradskom vijeću, vladajuća većina (IDS-HSU) nije izlgasala prijedlog Zaključka kojim bi se NO-u USLUGE predložilo da još jednom preispita svoju odluku o poskupljenju veza, vijećnici NL Rodoljuba Kosića pripremit će tekst pisma koje će uputiti NO-u USLUGE, a u kojemu će tražiti:
    1. da se cijene veza vrate na razinu prije poskupljenja od 01.01.2016 godine,
    2. da se zaustave sve radnje vezane uz reorganizaciju sportske lučice, te
    3. da Uprava poduzeća u razgovoru sa korisnicima vezova nađe rješenje koje će zadovoljiti sve strane – i korisnike lučice i Usluga d.o.o.

Razgovori bi se mogli odvijati kroz organiziranje javnih tribina i okruglih stolova, gdje bi svi zainteresirani građani mogli artikulirati svoja stajališta o aktualnoj problematici.

Pismo će biti ponuđeno na potpis svim vijećnicima GV-a Grada Poreča-Parenzo, kako oporbenih tako i vladajućih.

  1. Da se priremi sva potrebna dokumentacija za formiranje novog sportsko ribolovnog društva (prijedlog imena je “ŠKOLJKA POREČ”), koje bi u budućnosti preuzelo upravljanje lučicom Poreč, odnosno Mandračem. Društvo bi osnovali Porečani, korisnici vezova u lučici Poreč.
  1. Da se pripremi tekst kolektivne tužbe svih nezadovoljnih korisnika veza, kojom bi građani zajednički pokrenuli sudski spor protiv Usluga d.o.o., ukoliko se na drugi, civilizirani dijalog sa korisnicima vezova ne nađe zadovoljavajuće rješenje, na način predložen u prvom zaključku ovog susreta.
  1. Da se ovakvi neformalni susreti sa vijećnicima ubuduće češće organiziraju, kako bi čuli što to najviše muči građane, te kako bi njihove želje i probleme mogli zastupati na GV-u.

Slijedeći sastanak zakazan je za nedjelju, na kojoj bi vijećnici saslušali stavove građana o rekonstrukciji gradske rive te ih, u pismenom obliku, uputili u javnu raspravu (do 06.06.) kao i prezentirali na sjednici GV-a kada se o toj točci bude raspravljalo.

NLRK

Print Friendly, PDF & Email