NEWS
Best of Poreč

Spreman projekt proširenja Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču

4 (73)
07.04.2021. 13:16; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Spreman projekt proširenja Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču

Projekt proširenja postojećeg Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču spreman je za realizaciju, te predstavlja jednu od kapitalnih investicija u narednom razdoblju za Grad Poreč.

– Nakon petogodišnjeg intenzivnog ulaganja u naše najmlađe – izgradnjom dvije osnovne škole i tri nova vrtića, cijelo smo vrijeme razvijali i planirali ulaganja i u projekte za naše starije sugrađane. To, naravno, ne znači da ćemo zanemariti mlade, već ćemo paralelno razvijati projekte za sve generacije. Proširenje Doma za starije i nemoćne osobe Poreč dio već ima i  građevinsku dozvolu te bismo donošenjem plana za to područje i zatvaranjem financijske konstrukcije krenuli u realizaciju ovog projekta, rekao je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.

Projekt proširenja postojećeg Doma za starije i nemoćne podrazumijeva povećanje kapaciteta za dodatnih 35 korisnika, odnosno s postojećih 83 na 118. Proširenje podrazumijeva dogradnju i proširenje svih potrebnih prostora: smještajnih kapaciteta, odnosno, kreveta, zajedničkog boravka i prostorija za tehničke namjene, kao i namjenskih prostora koje koristi Centar za pružanje usluga u zajednici – Zdravi grad Poreč.

Sve to, napominju u Domu, utjecat će na unaprjeđenje kvalitete pružanja postojećih usluga, a posebno na zadovoljstvo korisnika i njihovih obitelji, te zaposlenika.

Podsjetimo, za zonu zdravstvenih objekata u Poreču detaljni plan uređenja izrađen je i donijet 2003. godine. Područje obuhvata Plana predstavlja dio građevinskog područja naselja Poreč, te predstavlja zonu u kojoj se nalaze Dom zdravlja i Dom za starije i nemoćne osobe i određen je isključivo za zdravstvenu i socijalnu namjenu. Tijekom provedbe Plana utvrđena je potreba djelomične izmjene uvjeta gradnje građevina zdravstvene i socijalne namjene, prvenstveno proširenja, odnosno povećanja kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe. Odlukom Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, s posljednje sjednice, otvoren je postupak Izmjena i dopuna navedenog detaljnog plana, kojim će se, pored ugrađivanja proširenja Doma za starije osobe, razmotriti i potrebe drugih zdravstvenih i socijalnih ustanova koje su stacionirane na toj lokaciji, te će se razmotriti i pitanje rješavanja problematike prometa u mirovanju. Donošenje Izmjena i dopuna Plana planirano je do kraja 2021. godine.

Uz projekt proširenja postojećeg Doma za starije i nemoćne osobe, u Gradu Poreču aktivno su se razvijali i projekti njege u kući za starije sugrađane, kao i projekt izgradnje dnevnih boravaka i osiguravanje njege za sve starije mještane u porečkim mjesnim odborima. Projekt je Grad Poreč u suradnji s Općinom Kaštelir-Labinci već prijavio na financiranje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te se prema najavi Ministarstva odluka o potencijalnom financiranju projekta očekuje nakon 31. ožujka 2021.

– Poreč je grad u kojem se sretno živi, odrasta i dostojanstveno stari, a svi su naši projekti posvećeni upravo tome – brizi o svim našim sugrađanima – od rođenja do starosti., zaključio je gradonačelnik Peršurić.

Grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani