NEWS

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada sazvana je za večeras, 8. veljače

Vizinada_avio_www001
08.02.2022. 14:28; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada sazvana je za večeras, 8. veljače
6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada Sazvana je za 08. veljače 2022. godine (utorak) u 18,00 sati
 
Sjednica će se održati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada u Vižinadi-Visinadi.
 
Za rad sjednice predložen je slijedeći
 
D N E V N I R E D:
 
1. Verifikacija zapisnika
2. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
3. Odluka o mjerama za sprječavanje protuzakonitog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
4. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vižinada-Visinada
5. Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2021. godine
6. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
7. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za opskrbu električnom energijom
8. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za nabavu električnog vozila
9. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove obnove pročelja crvke sv. Barnabe
10. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove tekućeg i investicijskog održavanja zidova u starogradskoj jezgri Vižinade
11. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove proširenja javne rasvjete
12. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove uređenja nogostupa u naselju Vižinada
13. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove uređenja potpornog zida i branika uz cestu u naselju Filipi
14. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste i puteve
15. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge održavanja nerazvrstanih cesta, puteva i staza
16. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Vižinada za 2021. godinu
17. Vijećnička pitanja
Print Friendly, PDF & Email