NEWS
Laguna Ironman 800

Sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega najavljena je za 28.09.2022. godine

tar-zvonik
23.09.2022. 09:48; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega najavljena je za 28.09.2022. godine
20. sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, održati će se u Općinskoj vijećnici u Taru u SRIJEDU, 28. rujna 2022. godine s početkom u 20,00 sati
 
Za rad sjednice predlažem slijedeći DNEVNI RED

1.Usvajanje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Barbići
– izvjestiteljica voditeljica izrade plana, Iva Lukinić dipl.ing.arh. iz Urbanistica d.o.o.

2. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
 
3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“
 
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“
– izvjestiteljica za točke 3. i 4. je Claudia Radoicovich Diklić, stručna suradnica za društvene djelatnosti i informiranje
 
5. Prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu
– izvjestiteljica je Kristina Radovan, stručna suradnica za proračun i računovodstvo
 
6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega po raspisanom javnom natječaju od dana 29.07.2022. godine
 
7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine označene kao k.č.br. 868/9, k.o. Tar u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre- Abrega po raspisanom javnom natječaju od dana 06.06.2022. godine
– izvjestitelj za točke 6. i 7. je Marino Marković, viši stručni suradnik za pravne poslove
 
8. Imenovanje Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
– izvjestitelj je Valter Knapić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja
 
9. Prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega za 2021. godinu
– izvjestitelj je Mario Blažević, referent za računovodstvo, financije i imovinu
 
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za projekt „Rekonstrukcija boćališta u sportsko- rekreacijski centar (uključujući opremanje)“
– izvjestiteljica je Slavica Belević, viši stručni suradnik za komunalni sustav, javnu nabavu, tehničke poslove i projekte
 
11. Usvajanje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Tar-Vabriga-Frata
– izvjestitelj je Ivan Zgrabljić, pomoćnik pročelnika za prostorno uređenje, gradnju i komunalni sustav
 
 
Print Friendly, PDF & Email