NEWS

Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča u četvrtak, 28. prosinca

gradska-adventska
27.12.2023. 10:10; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča u četvrtak, 28. prosinca

Dvadeset i četvrta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u četvrtak, 28. prosinca 2023. godine, s početkom u 16,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Poreča-Parenzo, Obala maršala Tita 5/1.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća
2. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu. 
3. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Poreč 
4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta – k.č.br. 1838/2, 1838/1 i 1838/12, sve k.o. Žbandaj
5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja ,,Vranići – Gulići” u Poreču
6. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja ,,Gornji Špadići” u Poreču 
7. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Varvari – St. Lindi
8. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja St. Vergotini
9. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Špadići – Veli Maj
10. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Čimižin 
11. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Veli – Mali Maj
12. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Bolnica
13. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Veli Maj 
14. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Mali Maj
15. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Finida
16. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Poreč – JUG 
17. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Veli – Mali Maj I 
18. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Čimižin
19. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ,,St. Benuška” u Poreču 
20. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Finida – sjever
21. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ,,St. Červar – Sv. Ana“ 
22. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Žbandaj
23. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Nova Vas – Brčići 
24. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Podcentra grada Poreča (Špadići – Veli-Mali Maj) I 
25. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ,,Saladinka – Sv. Martin“ 
26. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone ugostiteljsko – turističke namjene Špadići 

 

Print Friendly, PDF & Email