NEWS

Dvadeset i devet novih porečkih stipendista

primanje za nove stipendiste
27.12.2023. 13:16; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Dvadeset i devet novih porečkih stipendista

Tridesetak novih porečkih stipendista primilo je danas, 27. prosinca 2023. od gradonačelnika Poreča Lorisa Peršurića Ugovor o dodjeli stipendija, na prigodnom primanju u Velikoj vijećnici gradske palače. Zahvalivši učenicima i studentima na odazivu i čestitavši im blagdane gradonačelnik je napomenuo:

– Osim vas, grad sveukupno na godišnjoj razini stipendira stotinu učenika i studenata, za što u prosjeku izdvajamo oko 133.000 eura godišnje. Svi koji jednom ostvare pravo na stipendiju, zadržavaju to pravo tijekom školovanja i ne moraju se nanovo svake godine prijavljivati, rekao je uvodno gradonačelnik, napomenuvši kako vjeruje da će se veliki broj gradskih stipendista ali i ostalih učenika i studenata koji se školuju van Poreča, nekad kroz život vratiti u svoj rodni grad i da će stečena znanja i vještine uložiti u budućnost Poreča.

Na natječaj otvoren u rujnu za učeničke, odnosno listopadu, za studentske stipendije pristiglo je sveukupno 43 zahtjeva, a konačno pravo na stipendiju ostvarilo je novih petero učenika i 24 studenta, uz već postojećih 10 učenika i 47 studenata. Gradske stipendije podijeljene su u dvije kategorije: učeničke i studentske. Učenici imaju pravo na 80 eura osnovne, odnosno 120 eura nagradne stipendije mjesečno (za one koji u prethodnoj godini školovanja postignu prosjek 4,5 i više). Studenti mjesečno dobivaju 108 eura osnovne stipendije, a tu je još i 162 eura za studente koji u prethodnoj akademskoj godini postignu uspjeh 4,00 i više. Tu su i stipendije za socijalni program kao i za i deficitarna zanimanja 160 eura za učenike i 213 eura za studente mjesečno. 

A deficitarna zanimanja za školsku/akademsku 2023./2024. godinu: profesor matematike, profesor fizike, profesor biologije, profesor informatike, profesor geografije, magistar primarne edukacije, stručni prvostupnik predškolskog odgoja, inženjer agronomije, inženjer elektrotehnike, inženjer građevinarstva, logoped, edukator-rehabilitator, socijalni radnik, magistar farmacije i doktor medicine.

Dodjelom stipendija, na samom kraju tekuće godine, Grad Poreč-Parenzo zaokružio je ovogodišnji, još jedan vrlo uspješan ciklus ulaganja u obrazovanje. Podsjetimo, u ovoj je godini rekonstruirana povijesna zgrada dječjeg vrtića Radost II, dogovoreno je i daljnje korištenje Maro kluba u Špadićima, te su ovoga prosinca potpisani ugovori za gradnju dva nova vrtića u Varvarima za koji su pripreme za gradnju već počele, te za gradnju novog vrtića u Novoj Vasi za koji će radovi početi nakon božićnih blagdana. Oba će vrtića po završetku moći primiti ukupno 300 djece. A u tijeku je i obnova fasade i sanitarija u područnoj školi u Novoj Vasi.

Osim 133 tisuće eura za stipendije, koje su među najvećima u zemlji, značajna sredstva rezervirana su za sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima u potrebi osnovnih i srednjih škola, su/financiranje produženog boravka u osnovnim školama, sufinanciranje prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama na području Poreča i susjednih gradova za oko 180 učenika, za učenje talijanskog jezika u porečkim srednjim školama financiranjem plaća profesora, a dodatno Grad osigurava sredstva za plaće asistentima u školama za učenike s teškoćama u razvoju, te u cijelosti financira asistente u vrtićima, a sufinancira i djelatnost Centra za pružanje usluga u zajednici “Zdravi grad Poreč-Parenzo”, te rad ustanove Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula za provođenje rane intervencije kod djece s neurorizicima i razvojnim poteškoćama i mobilnog tima u Ispostavi Poreč.

Grad Poreč

 

Print Friendly, PDF & Email