NEWS

Selektivno odvajanje otpada je nova zadaća učenika Balote

04.10.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Selektivno odvajanje otpada je nova zadaća učenika Balote
81010_7434_1.jpg

Nastojali smo smanjiti otpad u školi, organizirali u više navrata radionice na kojima se od otpada izrađivalo razne upotrebne i ukrasne predmete, izrađeno je kompostište gdje se odlaže biljni otpad i pravi kompost koji se koristi u školskom vrtu. Organizirana su i razna predavanja na temu otpad. Sakupljalo se u više navrata papir i plastiku. Ove godine zahvaljujući komunalnom poduzeću Usluga uspjeli smo dobiti tri kontejnera za selektivno odlaganje otpada – za papir, plastiku i limenke, odnosno metal. Kontejneri su postavljeni ispred zgrade prošli tjedan i već je pristigao prvi otpad. Zahvalni smo komunalnom poduzeću Usluga što nam je stvorilo materijalne uvjete za selektivno odlaganje otpada, a sada je na nama da damo upute, obučimo i stvaramo navike učenika za selektivno odlaganje otpada i učimo mladu generaciju da je to poželjan način uštede prirodnih bogatstava i smanjenja količine otpada koji opterećuje okoliš.

Branka Kalčić, SŠ Mate Balote

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email