Sa sjednice Gradskog poglavarstva: Revizori traže bolju naplatu dugova

28.09.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sa sjednice Gradskog poglavarstva: Revizori traže bolju naplatu dugova
880GO157316.jpg

Poglavarstvo je na ovotjednoj sjednici prihvatilo informaciju o radu posebnog tijela koje je imenovano u ožujku ove godine radi praćenja realizacije gradskog potprojekta u Projektu Jadran, odlučilo da se koncepcija razvoja kanalizacijskog sustava Poreštine tretira kao nedjeljiva cjelina u tom projektu, a komunalni odjel zadužen je pripremiti za Gradsko vijeće Poreča i Općinsko vijeće Vrsara akt kojim se sustav kanalizacije definira kao jedinstven da bi se konačno s Hrvatskim vodama taj projekt mogao kandidirati za potpore evropskih fondova.

Grad se u projekt, koji podrazumijeva zaštitu od onečišćenja na priobalnom području, uključio u lipnju 2002. godine. U ožujku ove godine tek je imenovana radna skupina na čelu sa zamjenikom direktora Hrvatskih voda dr. Sinišom Šarcem, čiji su porečki članovi Edo Kos, Milan Laković i Darko Požarić, a rad prati direktor komunalnog poduzeća Usluga Rodoljub Kosić. Do sada je kompletirana dokumentacija za izradu studije utjecaja na okoliš i sociološke studije, koje su se Hrvatske vode obvezale dovršiti do 30. prosinca ove godine, a ranije je odabran izrađivač studije izvodivosti programa.

Poglavarstvo je prihvatilo načelo jedinstvenosti kanalizacijskog sustava Poreštine, bez obzira na teritorijalnu raspodjelu među jedinicama lokalne samouprave, jer se jedino na taj način može sačuvati kompletno priobalje, a osim toga suradnjom nekoliko jedinica lokalne samouprave s državnim poduzećima lakše će se otvoriti put prema evropskim fondovima.

Gradskom vijeću upućeno je izvješće o reviziji proračuna za prošlu godinu koje je poglavarstvo prihvatilo, ali je Odjel za proračun i gospodarstvo zadužen sačiniti detaljno izvješće o nenaplaćenim prihodima Grada s prijedlogom mjera za naplatu. Državni ured za reviziju u svom izvješću nalaže poduzimanje svih mjera za naplatu prihoda jer je konstatirano da opomene i rješenja o ovrsi koje je Grad slao dužnicima nisu dali odgovarajuće rezultate. Naime, iz 2005. Grad potražuje gotovo 61 milijun kuna, od čega najviše, 4,9 milijuna, od poreza na kuće za odmor, 4,2 milijuna od poreza na tvrtku ili naziv, 8,9 milijuna zateznih kamata, 3,2 milijuna komunalne naknade, 2,8 milijuna za zakupninu neovlašteno korištenih poslovnih prostora, 1,7 milijuna za korištenje javnih površina, da spomenemo samo iznose iznad milijun kuna.

Za Gradsko vijeće utvrđen je i prijedlog izdvajanja Gradske knjižnice iz sustava Pučkog otvorenog učilišta te prijedlog odluke o osnivanju Gradske knjižnice kao samostalne ustanove. Odlučeno je natječajem prodati sedam građevinskih parcela u gradskom vlasništvu u selu Blagdanići jedinim ponuditeljima, bračnom paru Snježani i Ivanu Heraku, odnosno njihovim dvama poduzećima (Tisa i I. S.), za dvadesetak tisuća kuna više od početne cijene, odnosno ukupno 4,59 milijuna kuna za 7.877 četvornih metara, što je nešto manje od 600 kuna po četvornom metru.

Poglavarstvo je donijelo i odluku o ustroju kataloga informacija Grada Poreča, koji sadrži popis svih informacija koje Grad posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire, radi ostvarivanja prava pristupa tim informacijama za pravne i fizičke osobe. Da bi sustav funkcionirao, poglavarstvo još mora imenovati osobu zaduženu za informiranje.

S.M., Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email