NEWS

Rezultat ankete Istarske županije je 92% PROTIV ugljena

greanpeace_PLOMIN_C
16.03.2015. 18:13; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Rezultat ankete Istarske županije je 92% PROTIV ugljena

Skupština Istarske županije je od 16. veljače do 15. ožujka 2015. godine, provela savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s pitanjem: Da li ste ZA ili PROTIV da se kao energent u TE Plomin III koristi ugljen? Postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, je prema Planu aktivnosti, okončan u nedjelju, 15. ožujka 2015. godine u 24,00 sata. Svi zainteresirani građani, civilne udruge, institucije, organizacije i svi ostali imali su mogućnost očitovati se o navedenom pitanju i izraziti svoj stav putem web aplikacije ili poštom na adresu Skupštine Istarske županije.

Istovremeno sa savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću provedeno je i savjetovanje s ključnim dionicima koji su po istom obrascu imali priliku očitovati se o navedenom. Savjetovanje je pokazalo veliki interes javnosti za navedenu temu, kako fizičkih osoba, tako i civilnih udruga, institucija i javnih osoba koji su ovim putem iznijeli svoje stavove i opredjeljenja. U sklopu savjetovanja, na web stranici Istarske županije bila je dostupna i anketa s istim pitanjem. Rezultat ankete je 92% PROTIV ugljena.

Nakon provedenog savjetovanja, Skupština Istarske županije održat će, u subotu, 21. ožujka 2015. godine, s početkom u 11,00 sati u Kinu Labin, u Labinu, Savjetodavnu konferenciju. Svi
zainteresirani, prethodno prijavljeni, moći će javno izraziti svoj stav o navedenoj problematici.

Rex

Print Friendly, PDF & Email