NEWS
LUTRIJA T

Proračun Grada Poreča za 2006. godinu !

03.01.2006. 00:00; ; Početna / Kultura / Proračun Grada Poreča za 2006. godinu !
708grad_grb.jpg

Neki se pomaci na bolje ipak događaju i u našem Gradu Poreču. Tako je danas na web-u objavljen i Proračun za 2006. godinu gdje se u uvodu navodi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


PLAN ZA 2006.G.


PRIHODI

119.776.113


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

26.097.411


UKUPNI PRIHODI

145.873.524


RASHODI

108.689.485


RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

52.096.439


UKUPNI RASHODI

160.785.924


RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-14.912.400

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETH.GODINA

20.000.000

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

10.000.000


IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

15.087.600


NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

-5.087.600

MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 


GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 

0

A kompletan proračun u excel formatu možete download-ati na adresi porec.hr

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email