Priopćenje Ministarstva zaštite okoliša

15.01.2008. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Priopćenje Ministarstva zaštite okoliša
14Zemlja11.jpg

ZAPOČINJE PROVOĐENJE PHARE 2005 PROJEKTA

Cilj programa Phare je pripremiti države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, odnosno osposobiti ih za punu primjenu pravne stečevine Europske unije te korištenje strukturnih fondova i Kohezijskog fonda nakon pristupanja.

Pravo na potporu imaju projekti koji su sukladni prioritetima određenim Pristupnim partnerstvom za Hrvatsku, Nacionalnim programom pridruživanja Europskoj uniji, izvješćima koje će Europska komisija pripremati o napretku Hrvatske u pretpristupnom procesu.

Provođenje projekta započelo je 14. siječnja 2008. godine a vrijednost projekta je 2.256.000 EUR-a. Trajanje projekta je 14 mjeseci uz moguće produljenje do kraja 2009. godine kako je odobreno od strane Europske Komisije.

Cilj projekta je prilagodba inspekcije zaštite okoliša potrebama provođenja novog zakonodavstva, unapređenje njene strukture, opremanje inspektora, unaprijeđenje procesa stalne edukacije i provođenje posebnih specijalizacija, kao i uspostava novo načina izvješćivanja i suradnje s drugim relevantnim institucijama temeljem postojećih i novih propisa na području zaštite okoliša usklađenim sa zakonodavstvom EU.

Uz glavnog korisnika projekta, inspekciju zaštite okoliša, u edukaciji će također sudjelovati i predstavnici inspekcija s kojima je potpisan Sporazum o suradnji inspekcijskih službi na području zaštite okoliša.

Također u provedbi projekta sudjelovat će i predstavnici različitih sektora industrije, nevladinih organizacija, državnih i sudskih tijela relevantnih za zaštitu pojedinih sastavnica okoliša kao i učinkovito sankcioniranje prekršitelja u slučaju prekršajnih i kaznenih djela protiv okoliša (sudstvo, državno odvjetništvo, policija, carina, službe zaštite i spašavanja, kao i sudski vještaci, eksperti i Eko stožeri).

Projekt je koncipiran u dvije glavne komponente – komponentu usluga i komponentu nabave opreme za inspektore zaštite okoliša.

Komponenta usluga obuhvaća četiri glavne aktivnosti:

• Analizu stanja inspekcije zaštite okoliša i drugih inspekcija na području zaštite okoliša kao i prijedlog njihovog mogućeg novog ustroja

• Definiranje znanja i vještina inspektora zaštite okoliša i drugih inspekcija na području zaštite okoliša, te održavanje treninga, radionica i studijsjkih putovanja u zemljama EU u cilju uspostavljanja modela stalnog obrazovanja za učinkovitije pripreme inspektora za provođenje novih okolišnih zakona usklađenih s EU zakonodavstvom

• Formiranje radne grupe čiji članovi će biti predstavnici inspekcije zaštite okoliša, ostalih inspekcija, policije, carine, Državnog odvjetništva, sudstva, sudskih vještaka i sudskih eksperata, službe zaštite i spašavanja kao predstavnici Eko stožera, a s ciljem definiranja standarda suradnje i postupanja u slučajevima izvanrednih događaja koji uzrokuju štetu u okolišu

• Razvoj i uspostavljanje novog informacijskog sustava koji će omogućiti inspekciji zaštite okoliša poboljšanje postojećeg sustava izvješćivanja i razmjene podataka

Komponenta nabave roba obuhvaća nabavu nove moderne opreme koja uključuje:

• Software sustav

• Hadrware sustav

• Videokonferencijski sustav

kojom će se unaprijediti skvakodnevna komunikacija inspektora zaštite okoliša u središnjoj službi i u područnim jedinicama, te provođenje stalnog obrazovanja i učinkovitije koordirirano postupanje u izrazito služenim slučajevima onečišćenja okoliša i kod nastanka šteta u okolišu.

Opće informacije o programu Phare

Program Phare (Pologne et Hongrie – Aide á Restructuration Economique) pokrenut je 1989. godine Uredbom Vijeća (EEC) br. 3906/89, kao program pomoći najprije Poljskoj i Mađarskoj a zatim i drugim tranzicijskim državama srednje i istočne Europe, u promicanju višestranačke demokracije i obnovi gospodarstva nakon izlaska iz komunističkog sustava. Program Phare se 1997. godine potpuno usmjerava na pretpristupne prioritete i postaje glavnim financijsko-tehničkim instrumentom pretpristupne strategije za države kandidatkinje. Republika Hrvatska korisnica je programa Phare od proračunske godine 2005.

Print Friendly, PDF & Email