NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Primjedbe na Prijedlog izmjena prostornog plana Grada Poreča-Parenzo porečkog gradskog odbora SDPa

foto
19.05.2022. 23:14; ; Početna / Politika / Primjedbe na Prijedlog izmjena prostornog plana Grada Poreča-Parenzo porečkog gradskog odbora SDPa
U četvrtak, 19.05.2022 u prostorijama Gradske organizacije SDP-a Poreč održana je konferenciju za medije na temu: Primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Poreč-Parenzo temeljem Javne rasprave
Primjedbe na predmetnu temu iznesao je predsjednik GO SDP Poreč, Vladimir Sladonja
Konferenciji su još prisustvovali: potpredsjednik GO SDP Poreč S. Oštir, član Gradskog vijeća Grada Poreč-Parenzo Aleksandar Kovač, članovi gradskog odbora GO SDP Poreč Mladen Lač i Ljubo Kosić.
 
Priopćenje dobiveno od GO SDP Poreč prenosimo u cijelosti:
 
 
Prema prijedlogu Prostornog plana Grada Poreča naša analiza nije obuhvatila naselje Poreč koje ne udovoljava uvjetu gustoće od 33 planiranih stanovnika po ha te se građevinsko područje naselja i izdvojeni dijelovi građevinskih područja naselja koja spadaju u statističko naselja Poreč nisu mogli širiti (građevinsko područje naselja Poreč te izdvojeni dijelovi građevinskih područja naselja Stancija Padovan, Stancija Bergamante, Stancija Benuška, Stancija Meduza 1, Stancija Meduza 2).
 
Međutim, unutar tih naselja dogodile su se slijedeće čudne promjene namjene zemljišta iz turističkog u stambeno, što ukazuje na moguća pogodovanja investitorima.
Stari plan Materada naselje Materada

Novi plan – Turistička izgradnja je postala čista stambena izgradnja, a jedan dio čak kao izgrađeni dio naselja:

Ovo se iz turističke namjene T1 pretvorilo u stambenu namjenu (žuto):

Zelena laguna prema stanciji Bergamante

Stari plan Turizam

Novi plan –usred vrtova iznad HENA-e – stambena izgradnja. I to veća od stancije Bergamante
U naselju Fuškulin se prema prijedlogu plana planira zabavni centar veličine naselja Fuškulin. Iz R6 je prešlo u Zc. R je bila rekreacija, a Zc je turizam – zabavni centar.
Stari plan:
 
Novi plan:
U analizi su kao rezultat navedene samo lokacije koje se ne koriste kao dvorišta ili sastavni dijelovi okućnica. Podaci su prikupljeni preko portala katastar.hr na digitalnom ortofotu iz 2019. godine te portala arkod.hr. Analiza je urađena za katastarske općine Baderna, Žbandaj, Musalež, Mugeba, Varvari, Dračevac, Fuškulin i Nova Vas, no nije urađena za katastarsku općinu Poreč jer u njoj nije bilo dodatnih proširenja.
 
Gradski Odbor SDP-a Grada Poreča je izradio analizu predloženog Prostornog plana s ciljem ukazivanja na sve lokacije koje su predložene da ostanu ili postanu urbanizirane, a ne udovoljavaju smjernicama koje je izglasalo Gradsko vijeće Grada Poreča u prosincu 2019. godine, već razvidno nekim drugim koje nisu javno objavljene.
Smjernice i kriteriji za utvrđivanje građevinskih područja objavljeni su u broju: 22/2019 „Službenog glasnika Grada Poreča-Parenzo“
 
Gradski odbor SDP-a je uradio analizu sukladno smjernicama umjesto izrađivača i naručitelja UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Kako su poštivane smjernice zaključite iz podataka koje ćemo vam prezentirati. Ne želimo špekulirati, želimo ozbiljnu analizu, ozbiljne, transparetne smjernice, prethodnu raspravu svih stručnih sastavnica koje najviše djeluju na teritoriju Grada Poreča. Tu prvenstveno mislimo na ovlaštene arhitekte, ovlaštene inženjere građevine te ovlaštene inženjere geodezije koji se u svom svakodnevnom radu već desetljećima susreću s problemima nejasnog te neprincipijalnog tumačenja odredbi Prostornog plana. Svjedoci smo i u ovom prijedlogu Prostornog plana da smjernice nisu poštivane na cijelom teritoriju nego parcijalno. Zašto, to je pitanje za izrađivača i naručitelja.

Ukazujemo na veliki broj parcela, pa tako i ogromnu površinu koja je samo prenijeta u novi prijedlog, a sukladno smjernicama ne bi trebala biti dio urbaniziranih dijelova naselja ili bi bar trebala biti propitana hoće li se ikada privesti namjeni.

Skoro 400.000 m² postojećeg, dosadašnjeg urbaniziranog zemljišta čine parcele koje nemaju pristup na javnu prometnu površinu najmanje 20 godina. To čini površinu cca 65 nogometnih igrališta ili površinu cca 2 naselja Baderna.

Ostavljeni su urbaniziranim čak i dolci koji nemaju pristupa u naseljima Bonaci, Katun, Nova Vas, Žbandaj i Buići.

Nadalje, posebni uvjeti u smjernicama propisali su da se proširenje građevinskog područja može vršiti sa zemljištem koje, u pravilu, graniči sa postojećim građevinskim zemljištem, pod uvjetom da se radi o zemljištu koje se ne obrađuje (pašnjak, livada, neplodno), zemljištu na kojemu nema postojećih ili planiranih infrastrukturnih koridora, odnosno na zemljištu koje ima mogućnost neposrednog priključka na komunalnu infrastrukturu. Prostorni razvoj Grada temelji se na racionalnom korištenju i namjeni prostora, prvenstveno na nesmanjivanju šumskog i kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta.

Novim prijedlogom Prostornog plana predviđena je nova, dodatna urbanizacija parcela površine 428419 kvadratnih metara, parcela koje ne udovoljavaju smjernicama jer se ne nalaze uz postojeću infrastrukturu u smislu pristupa na javnu prometnu površinu, ili preko njih prolazi visokonaponska elektroenergetska mreža, ili prolazi magistralni vodovod ili se radi o oranicama, vinogradima, maslinicima ili šumama.

Konkretno, prijedlogom Prostornog plana predviđa se izgradnja na 593161 m² oranica od čega 83988 m² visokovrijednog poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustavu, 116.375 m² maslinika, 98.563 m² šume, 69.568 m² vinograda, 50.094 m² građevinskih parcela preko kojih prolazi dalekovod.

Smatramo da se obzirom na veliki interes građana trebala uraditi preraspodjela na način da se toj grupi parcela ukine mogućnost izgradnje, koja je sama po sebi upitna obzirom na opisanu opterećenost, odnosno nemogućnost izgradnje, te dodjeli tamo gdje je izgradnja moguća obzirom na položaj i sam pristup infrastrukturi, kako je i definirano samim smjernicama.

Kada zbrojimo svu površinu koja ne udovoljava smjernicama, dosadašnju s novopredloženom, dolazimo do broja od 890189 m², što bi za usporedbu bilo cca 150 nogomenih igrališta ili cca 4 Baderne ili cca 1200 parcela po 750 m².

Imamo i jednu generalnu primjedbu na samu katastarsku podlogu na kojoj je izrađen prijedlog. Naime, ona je u međuvremenu homogenizirana odnosno poboljšana u odnosu na podlogu na kojoj je izrađen prijedlog. Odstupanja su i po 10-15 metara što zorno prikazuju primjeri u Jasenovici i Kosinožićima, u oba slučaja na sjeveru naselja. U istim primjerima imamo velike površine neizgrađenog dosadašnjeg urbaniziranog zemljišta, opterećenost postojećeg i novourbaniziranog zemljišta magistralnim vodovodom, nemogućnošću pristupanja na javnu prometnu površinu, predviđena je urbanizacija oranica te šumskog zemljišta koji u skladu sa smjernicama ne bi trebali biti urbanizirani.

 

Gradskom odboru SDP-a, a vjerojatno i svim građanima –  pogotovo onima čini su zahtjevi udovoljavali Smjernicama za izradu Prostornog plana a nisu uvaženi, nije jasno po kojim kriterijima te čijim smjernicama je izađen ovaj prijedlog, jer očigledno je da smjernice koje su izglasane na Gradskom vijeću Grada Poreča nisu poštivane.

Neshvatljiva nam je i činjenica da UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča nije uvidio sve navedeno. Nadamo se da će spoznati brojne pogreške koje sadrži Prijedlog Prostornog plana te da će uvažiti ne samo sve naše primjedbe, nego i sve argumentirane primjedbe građana Grada Poreča u skladu sa smjernicama za izradu istoga i da će nas u zakonskom roku od 60 dana sve ugodno iznenaditi prijedlogom prostornog plana pridržavajući se svih izglasanih smjernica.

Gradski odbor SDP-a Poreča zalaže se za doradu ovog prijedloga, odnosno u konačnosti za objavljivanje prethodne javne raprave svih stručnih sastavnica te za široku stručnu javnu raspravu koja bi rezultirala prihvaćanjem novih smjernica na Gradskom vijeću Grada Poreča. Mislimo da bi u najmanju ruku bilo fer prema svim građanima, kada se već jednom u dvadeset godina mijenja Prostorni plan našeg Grada, da to bude potpuno transparentno, a odredilo bi također u kojem smjeru se kao Grad želimo razvijati.

 

U Poreču 19.5.2022.
Za GO SDP Poreč
Sladonja Vladimir

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email