NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Prijedlozi investicija u komunalni sustav

10.03.2006. 00:00; ; Početna / Kultura / Prijedlozi investicija u komunalni sustav

Za održavanje zelenih površina predlaže se iz proračuna izdvojiti 4.073.708 kuna uz 10 posto povećanu cijenu usluge. Jednako povećanje cijena predviđeno je za održavanje čistoće, što će gradski proračun ukupno koštati 2.836.232 kune. Grad će s Uslugom sklopiti ugovor o gradnji objekata komunalne infrastrukture iz prikupljenih naknada za priključenje u ukupnom iznosu od 5,3 milijuna kuna. Lani je od naknada za priključenje prihodovano 3,24 milijuna kuna, od kojih je neutrošeno ostalo 2,76 milijuna kuna, a u ovoj godini predviđena je izrada glavnih projekata za kanalizaciju i kolektor Buići – Žbandaj te kanalizaciju za Stanciju Vodopija i Bašarinku. Predviđena je i gradnja kanalizacijske mreže na više lokacija u gradu, dogradnja mreže u Taru, gradnja kolektora na Obali Matka Laginje, u gospodarskoj zoni Buići – Žbandaj, kolektor Košambra – Vinski podrum, potom mreža u Centru 5 i na Čimižinu te gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz septičkih jama. Od kanalizacijskog doprinosa planiran je prihod od 4,8 milijuna kuna koji će biti raspoređen na financiranje pražnjenja septičkih jama (270.000 kuna), gradnju kolektora Veli Maj – Kukci, za studije u projektu »Jadran« te gradnju uređaja za prihvat i obradu voda iz septičkih jama. U proširenje vodovodne mreže u gradu, za gradnju vodovodnog ogranka u Vabrigi, Mugebi i Žbandaju, bit će utrošeno 1,18 milijuna kuna.

Gradonačelnik će s direktorom Adriaplusa Ugom Musizzom potpisati ugovor o ulaganju 8.127.000 kuna u sanaciju odlagališta Košambra (iz namjenski prikupljenog novca 2,14 milijuna i 5,9 milijuna iz Fonda za zaštitu prirode i energetsku učinkovitost), a Usluga će dobiti kapitalnu pomoć od 898.3000 kuna za otplatu kredita kojim će se nabaviti specijalna komunalna vozila. Poglavarstvo je prihvatilo i prijedlog Pučkog otvorenog učilišta da se rebalansom proračuna osigura 3,7 milijuna kuna, koliko nedostaje za dovršetak obnove zgrade kazališta. Grad jamči za kredit POU-a od 6,8 milijuna kuna, a ugovor s izvođačem potpisan je na 9,73 milijuna kuna.

S.M., Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email