NEWS

Prijedlog zaključaka Gradskog vijeća vezano za studiju korištenja prostora centra Poreča

08.04.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Prijedlog zaključaka Gradskog vijeća vezano za studiju korištenja prostora centra Poreča
558stud05.jpg

Na osnovu prezentacije Studije od strane Predsjednika Gradskog Vijeća, gosp. Curića, koji je istovremeno i Predjesnik odbora za praćenje izrade studije, Gradsko Vijeće zaključilo je da:

– prihvaća Studiju korištenja prostora (sadržaja i aktivnosti) kao polazne osnove za provedbu daljnjih aktivnosti na tu temu

– zadužuje nadležna tijela u Gradu da sačine plan implementacije pojedinih dijelova Studije s određenim prioritetima pojedinih dijelova. Sukladno planu prioriteta sačiniti i prijedloge odluka o određivanju stimulativnih mjera u cilju podizanja kvalitete (sadržaji poslovnih prostora, hotela, javnih površina i dr.) radi djelotvornijeg uvođenja i implementacije prijedloga Studije

– G.V. preporučuje narednom sazivu Gradskog vijeća da u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu utvrdi stavke za realizaciju dijela Studije

– gradske Rive (akvatorij i ostalo).

Prevedeno na jezik običnog čovjeka, Studija koju je izradio THR iz Barcelone, prihvaćena je od strane Gradskog vijeća kao osnov za daljnji razvoj. Ista studija uopće nije prikazana širem krugu građana, osim kroz prethodne radionice, popularne Work shopove, koji su za cilj imali IZRADU studije, a ne prezentaciju konačnog idejnog rješenja. To svakako nije isto. Prihvaćanjem Studije od strane Gradskog vijeća kreće i isplata posljednje rate ugovorene cijene Studije od 1.360.000 kn.

Pitanje koje se nameće:

– jesu li gradski vijeanici zaista imali dovoljno vremena da razmisle i prouče Studiju, koja im je dostavljena na CD-u u utorak, 2 dana prije sjednice Vijeća. Materijal ima više od 135 stranica, a neki kažu i 500 stranica !

Zašto se je čekalo tako dugo, iako je Studija došla u Grad još krajem 2004. godine ?

Zbog čega niti jedan vjećnik nije spomenuo zahtjev Mjesnog odbora Joakim Rakovac da se Studija mora provesti kroz uobičajenu proceduru za donošenje prostornih planova, a to je javna rasprava u trajanju najmanje 30 dana ?

Jesmo li mi u Poreču stvarno toliko pasivni i indiferentni da nas niti ovakvi mega-zahvati u prostor samog centra našeg grada pa i povijesnu jezgru, ne mogu probuditi iz sna ?

Za one koje Studija zanima, donosimo linkove na .pdf materijle Studije:

– kazalo (31 kb)

– situacija (1,36 MB)

– plan do 2010 (2,18 MB)

– plan javnih prostora i imovine (1,94 MB)

– sažetak (512KB)

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email