NEWS

Što nam donosi Odluka o uređenju prometa u gradu Poreču ?

09.04.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Što nam donosi Odluka o uređenju prometa u gradu Poreču ?
291grad_grb.jpg

Promet pješaka i drugih sudionika u prometu

uz već poznato, u članku 9. piše: „Kretanje zaprežnih vozila i gonjenje, odnosno vođenje stoke, nije dozvoljeno na području naselja Poreč. Iznimno, zbog održavanja promotivnih, kulturnih i sportsko-zabavnih manifestacija i odbilježavanja tradicijskih običaja može se dozvoliti kretanje zaprežnih vozila, odnosno vođenje stoke i na području naselja Poreč, u vrijeme i pravcima koje odredi Gradsko poglavarstvo.“ Ako naselje Poreč počinje tamo gdje su postavljene table Poreč, to znači od Plave lagune, od Velog Maja, od Hrastića poslije Vrvari nema zaprežnih vozila niti stoke ?

u članku 10. piše: „Vožnja mopedom, motociklom, lakim četverociklom, četverociklom i drugim vozilima na motorni pogon nije dozvoljena kroz Šetalište Antona Štifanića i Šetalište Antona Restovića, osim turističkog vlaka, te kroz Šetalište Antona Šonje. …“

Parkirališne površine i način parkiranja

Članak 17: „ Teretnim vozilima nosivosti veće od 1,5 tone, njegovim priključnim vozilima, autobusima, kamperima, kamp i drugim prikolicama, te radnim strojevima dozvoljeno je parkiranje isključivo na posebnom parkiralištu ili prometnom terminalu.

Vozila iz prethodnog stavka ne smiju se parkirati na parkiralištima u stambenim naseljima, namijenjenim isključivo za parkiranje osobnih vozila stanara tog naselja.

Kamperima je dozvoljeno parkiranje na parkiralištu kod Osnovne škole Poreč…

Članak 24: „Motorno vozilo kojim se obavlja opskrba može biti nosivosti do 5 tona. Iznimno, za područje povijesne jezgre naselja Poreč opskrba se mora obavljati motornim vozilom najveće dopuštene mase do 3,5 tona u vremenu od 4 do 10 sati, na za to utvrđenim opskrbnim punktovima, sukladno odredbama ove Odluke. Sa tih opskrbnih punktova dostava robe u dijelu naselja Poreč, koji je omeđen ulicama Obala M. Laginje, Obala M. Tita, Narodni Trg, ulicom Aldo Negri, ulicom P. Kandlera, Istarskog razvoda, Zagrebačkom ulicom, ulicom P. Budicina do ulaza u parkiralište „Peškera“, dozvoljena je samo uz upotrebu kolica sa gumenim kotačima ili specijalnog električnog eko-vozila“

Članak 25: „Za opskrbu povijesne jeztre naselja Poreč određuju se opskrbni punktovi na koji mogu doći dostavna vozila, u određenom vremenu, kako slijedi:

– opskrbni punkt na Narodnom trgu, kod Okrugle kule – za opskrbu objekata koji se nalaze na Narodnom i Ribarskom trgu, dijelu Obale m. Tita, ulice F. Glavinića, Sv. Maura, V. Nazora, Eufrazijeva, Decumanova i dijela Trga Slobode;

– opskrbni punkt na Obali m. Tita ispred Carinskog gata – za opskrbu dijela Obale m. Tita, trgova Matije Gupca, F. Supila i Antona Grabara, ulica Cardo Maximus, Decumanus, Sv. Eleuterija, Josipa Voltića, Sv. Maura;

– opskrbni punkt na početku obale Matka Laginje – za opsrkbu objekata na obali m. Tita i Matke Laginje, u ulici Eugena Kumičića, Mate Bernobića, Trg Marafor;

– opskrbni punkt na Obali Matka Laginje kod Talijanske škole – za opskrbu objekata na obali M. Laginje, Trg Marafor, Jurja Dobrile, Ivana Gundulića, Eufrazijeve ulice i Trg Jurja Dobrile;

– opskrbni punkt u ulici Nikole Tesle kod ulaza u parking Peškera – za opskrbu objekata u ulici Nikole Tesle, Pina Budicina, O. Keršovanija, te Trga Slobode;

– opskrbni punkt na raskrižju ulica A. Negri i P. Kandlera – za opskrbu objekata u ulici A. Negri, P. Kandlera, B. Milanovića i Trga Slobode;

– opskrbni punkt u ulici 8. marta – za opskrbu ulica 8. marta, B. Milanovića i Istarskog razvoda

– …

Motorno vozilo za opskrbu može se zadržavatiu na označenom mjestu samo za vrijeme obavljanja utovara i istovara robe, ali ne duže od 30 minuta.

Stanari, koji u pješačkoj zoni (povijesnoj jezgri) imaju stalno prebivalište odnosno boravište, a imaju osiguran vlastiti parkirni ili garažni prostor, izlaz iz pješačke zone ostvaruju pravcem kroz Trg Jurja Dobrile, te ulicom Ivana Gundulića, preko Obale Matka Laginje i Obale m. Tita, odnosno kroz Trg Jurja Dobrile, Eufrazijevom ulicom, preko Trga Marafor, kroz ulicu E. Kumičića i dalje obalom m. Tita.

Članak 28. : Autobus, teretno vozilo, priključno vozilo, kamp i druga prikolica, kamper, radno vozilo, te radni stroj parkiran na javnoj prometnoj ili drugoj javnoj površini, osim onih koji su zaustavljeni ili parkirani u smislu odredbe članka 84. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu gradskog komunalnog redara, temeljem ovlasti i sukladno zakonu ili drugom propisu, odnosno Odluci o komunalnom redu.

Pješačke zone

Zona I – područje zapadnog dijela povijesne jezgre naselja Poreč omeđeno crtom koja ide od Obale m. Tita na Narodnom trgu, pa uz Okruglu kulu na Narodnom trgu do ulice V. Nazora i dalje tom ulicom do Trga slobode, obuhvaćajući cijeli Trg slobode, ulice B. Milanovića i 8. marta i dio ulice Nikole Tesle od Trga slobode do ulaza u parkiralište na Peškeri, odnosno do morske obale.

Zona II – obuhvaća Obalu m. Tita od raskrižja s ulicom Istarskog razvoda, Narodni trg, ul. Aldo Negri, ul. P. Kandlera, dio gradske rive na Obali m. Tita od hotela Riviera do teretnog pristaništa za otok Sv. Nikola, cijelo Šetalište Antona Štifanića, dio Partizanske ulice od raskrižja s ulicom M. Županića prema trgu Joakima Rakovca i dio Mlinske ulice uz tržnicu između Partizanske i Mlinske ulice, Šetalište Antona Restovića, od rampe hotela Pical do rampe kod hotela Luna i Šetalište Ante Šonje.

Promet vozila u dijelu zone II, i to na obali m. Tita do raskrižja s ulicom Istarskog razvoda, na Narodnom trgu, ulici Aldo Negri i ulici P. Kandlera zabranjuje se u vremenu od 17 do 24 sata u razdoblju od tjedan dana prije Uskrsa do 15. rujna u godini.

U dijelu pješačke zone II – Šetalište Antona Štifanića i Šetalište Antona Restovića promet je zabranje za sva vozila, osim prometovanje turističkog vlakića. Izuzetno u dijelu pješačke zone II – Šet. A. Štifanića , Šet. A. Restovića i Šet. A. Šonje dozvoljeno je prometovanje invalidskih kolica i bicikla, u smislu odredbe članka 10. stavak 2. ove Odluke.“

Kompletan Odluka o regulaciji prometa u Poreču biti će objavljena u Službenom glasniku Grada Poreča, i stupit će na snagu 8 dana nakon objave u Službenom glasniku.

Kako će provedbe svih navedenih regulacija izgledati u praksi, biti će pomalo zabavno promatrati. Dovoljno je sjetiti se „projekta“ pilomat-pass sa razbijenim automobilima, veselim gostima.

Kako će se ishodovati dozvole sanitarne inspekcije za prevoz mesa i živežnih namirnica na kolicima s gumenim kotačima, hoće li se dodijeliti koncesija za izvedbu opskrbe unutar starogradske jezgre i kada, itd. Ostaje čitav niz otvorenih i nepojašnjenih pitanja koje bi trebalo svakako riješiti prije početka provedbe Odluke, ali za mjesec dana su lokalni izbori, pa je za očekivati da će dobar dio djelatnosti po tom pitanju zamrijeti za neke druge vjećnike Gradskog vijeća.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email